VIVACE

Publicerad: 16 november 2006

Value Improvement through a Virtual Aeronautical Collaborative Enterprise.
Ett EU FP6 integrerat projekt.

2004-2007

PROJEKTSAMMANFATTNING

VIVACE är ett samarbetsprojekt inom flygbranschen fokuserat på att ta fram en virtuell samarbetsmiljö för flygplansutveckling, med tillhörande processer, modeller och metoder. Miljön ska stödja utvecklingen av flygplanskropp och flygmotorer som en helhet. med fokus på Extended Enterprise medverkar hela leverantörskedjan för att virtuella produkter ska kunna utvecklas, testas och verifieras i varje fas av produktutvecklingen, med livscykelperspektiv, innan produktkonfigurationen slutligen fastställs och planet byggs.

PROJEKTINFORMATION

Projektledare FPD: Tobias Larsson
Personal FPD: Andreas Larsson
Christian Johansson
Typ: Forskning
Forskningsområde: Distribuerat samarbete
Funktionella Produkter
Kunskapsdrivet ingenjörsarbete
Kunskapsbaserad konstruktion
Produktutveckling
Teambaserat samarbete
Applikationsområde: Flyg och rymd
Tidsram: 2004-2007
Finansiering: €70M
Partners: 63 partners inom flygindustrin

Relaterade länkar