Hoppa till innehållet
Anna Karlsson
Anna Karlsson

Anna Karlsson

Adjungerad biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Produktinnovation
Människa och teknik
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

BIOGRAFI

Anna tog sin civilingenjörsexamen i maskinteknik och design 2009 och började senare samma år som produktutvecklare på svarvavdelningen på AB Sandvik Coromant. Kort därefter började Anna som industridoktorand inom området metoder för innovation på samma företag. Denna position gjorde det möjligt för Anna att tillbringa hälften av sin tid till egen forskning och samtidigt stödja företaget den andra halvan. År 2014 fick hon doktorsexamen med avhandlingen " Nurturing Innovations – Idea development in R&D projects ".

Hon är nu anställd som principal R&D engineer inom produktinnovation vid avdelningen Project and portfolio management på Sandvik Coromant samt som adjungerad lektor på forskningsområdet produktinnovation på LTU. Hennes forskningsintressen ligger inom idé- och innovationshantering och hon har skrivit cirka 20 publikationer relaterade till dessa ämnen.

FORSKNING

Efter hennes avhandling 2014 har hon varit inblandad i ett antal forskningsinitiativ där huvudfokus har varit på att leda och stödja innovation i stora etablerade företag. Att bättre förstå de tidiga faserna av innovation, produktionsinnovation och hur flödet av mer radikala innovationsinsatser kan stödjas har guidat forskningen. Anna har också varit inblandad i en förstudie finansierad av VINNOVA - Leading Innovation - som undersökte möjligheten att skapa en intressentdriven kontaktpunkt för innovationshantering i Sverige. Denna förstudie genomfördes av en heterogen projektgrupp med medlemmar från flera universitet, företag och konsultföretag.

HANDLEDNING

Handleder följande doktorander:

  • Erika Lind, planerad disputation 2020
  • Lisa Larsson, planerad disputation 2019

UNDERVISNING

Är anställd av AB Sandvik Coromant och är följaktligen inte inblandad i regelbunden utbildningsverksamhet vid LTU. Har gett gästföreläsningar i följande kurser:

  • Innovation Management - Högskolan i Gävle
  • Produktutveckling - Högskolan i Gävle
  • Product innovation -Royal Institute of Technology
  • ProduktionsInnovation - PhD-kurs arrangerad av LTU