Hoppa till innehållet

Forskningsämnet psykologi

Psykologi handlar om att systematiskt utforska individens upplevelser, beteende och biologi samt dess inbördes samband och underliggande mekanismer. Forskningen avser att beskriva och förstå människans känslor, tankar och beteenden i olika situationer och miljöer.

Forskare presenterar psykologi

Film om forskningsämne psykologi

Se filmen där forskarna presenterar sin forskning.

Christian Bäcklund
Nytt projekt om dataspelsberoende

Dataspel är en populär hobby, inte minst bland många unga. Spelande har påvisbara positiva effekter på den mentala hälsan. Men i vissa fall kan det leda till ett beroende. I ett nystartat forskningsprojekt kommer Christian Bäcklund, doktorand i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet, att fördjupa vetenskapens förståelse för det relativt nya fenomenet, dataspelsberoende.

Foto: Tomas Bergman
Foto: Tomas Bergman
Jessica Körning-Ljungberg Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Jessica Körning-Ljungberg Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Psykologi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
0920-492851