Hoppa till innehållet
Foto: Katarina Karlsson
Jessica K. Ljungberg, professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet och Anna Edin, marknadsområdeschef Nordea. Foto: Katarina Karlsson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nordeas vetenskapliga pris till Jessica K. Ljungberg

Publicerad: 22 oktober 2021

2021 års Vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse tilldelas Jessica K. Ljungberg, professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet.

− Jag känner mig oerhört hedrad och tacksam över denna fina utmärkelse av min forskargärning. Särskilt glad är jag över att min forskning om åldrande och minne uppmärksammas eftersom det är ett oerhört angeläget forskningsområde. På grund av den snabbt växande gruppen av äldre i vårt samhälle så kommer åldrandeforskningen att kräva stora insatser inom en mycket snar framtid och därför gläder det mig enormt att min forskning ligger inom Nordeas prioriterade områden, säger Jessica K. Ljungberg.

Forskare som bidrar till tillväxt och utveckling

Nordeas vetenskapliga pris inrättades 2006 av Nordeas Norrlandsstiftelse och tilldelas framträdande forskare vid Luleå tekniska universitet. Det ges till forskare med god utvecklingspotential och vars forskningsresultat bidrar till tillväxt och utveckling. Forskaren ska vara en god företrädare för universitetet. Prissumman är på 100 000 kronor.

Motiveringen till årets pristagare Jessica K. Ljungberg lyder:

”Professor Jessica Körning-Ljungberg är ämnesföreträdare for forskningsämnet teknisk psykologi vid Institutionen for hälsa, lärande och teknik. Hon bedriver forskning inom flera olika områden och kontexter och med många olika vetenskapliga arbetssätt. Bredden i hennes forskning visar sig i frågor som omfattar till exempel hälsosamt åldrande, människors kognitiva förmågor kopplade till ensamhet, ADHD, datorspelberoende, utbildning, stress och flerspråkighet. Alla dessa forskningsområden ger förståelse för och bidrar till högre livskvalitet och ett mer hållbart förhållningssätt, vilka i allra högsta grad ligger i Nordeas intresse.

Professor Körning-Ljungberg disputerade 2006 och har gjort en mycket stark vetenskaplig karriär. Hon har erhållit forskningsmedel från flera av de mest framstående forskningsstiftelserna i Sverige och från stora aktörer i svenskt näringsliv. 2014 beviljades hon Wallenberg Academy Fellows forskningsstöd. Hon har visat prov på stor vetenskaplig produktion, har ett stort internationellt kontaktnät och har flera uppdrag inom internationellt vetenskapssamhälle. Jessica Körning-Ljungbergs engagemang i forskar- och grundutbildning är starkt. Hon handleder ett flertal doktorander och leder nu arbetet med att bereda möjligheten att etablera psykologutbildning vid universitetet.”

− Nordea vill stå upp för allas lika värde och möjligheter, som är några av våra viktigaste värderingar. Det känns därför ytterst relevant och väldigt värdefullt att få överlämna Nordeas vetenskapliga pris till en forskare som i sin forskning arbetar med det som tillhör våra viktigaste värderingar. Jag ser fram emot Jessicas fortsatta forskning med stor spänning och nyfikenhet, säger Anna Edin, marknadsområdeschef Nordea.

Taggar