Hoppa till innehållet
DSC_1622.jpg

Framtidsoperatören

Publicerad: 18 december 2012

Framtidsoperatören är ett projekt som sätter operatören i fokus. Svenska operatörer inom verkstads- och processindustri har ofta stort kunnande och hanterar komplexa system. Det är en styrka vi kan ta vara på och bygga vidare på för att möta en ökande konkurrens från företag utomlands.

Vi ser en möjlighet att öka svenska operatörers inflytande och handlingskraft genom att ge dem de verktyg som krävs. Med dagens tillgängliga tekniker finns möjligheter som tidigare varit otänkbara. Ny teknik kan stärka operatörens sinnen på ett sätt som möjliggör och förbättrar kommunikation och informationsöverföring.

Målet med projektet är att hitta nya arbetssätt och verktyg som gör operatörsarbetet mer stimulerande, effektivt och säkert.

Flera företag är inblandade i projektet som är ett samarbetsprojekt mellan LTU och Chalmers. Från Teknisk psykologi fokuserar Prof. Håkan Alm och Dr. Camilla Grane specifikt på ökad säkerhet och stärkta sinnen inom operatörsrollen på LKAB och Boliden.

Projektgrupp LTU

Håkan Alm
Camilla Grane