Hoppa till innehållet
Foto: Åsa Stubbfält
Jessica Körning-Ljungberg, professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet, har undersökt vilken påverkan yrkeslivet har på minnet när man blir äldre. Foto: Åsa Stubbfält Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny ämnesföreträdare i teknisk psykologi

Publicerad: 11 oktober 2019

Jessica Körning-Ljungberg är nyanställd som professor tillika ämnesföreträdare i teknisk psykologi. Hon är minnes- och uppmärksamhetsforskare.

Vad har du jobbat med tidigare?
– Jag har jobbat med forskning på Umeå universitet där jag har drivit en forskargrupp. Just nu driver jag ett större Wallenbergfinansierat projekt som har jag tagit med mig till Luleå tekniska universitet och ett annat projekt som ligger kvar vid Umeå universitet. Mitt forskningsområde handlar om hjärnträning. Det handlar om på vilket sätt det vi gör i våra liv påverkar vår mentala muskel, och hur vi kan bevara hjärnan i en riktigt vältränad form.

Vad handlar dina forskningsprojekt om?
– Det ena som löper nu och som är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse handlar om hur vårt yrkesliv påverkar hjärnan och huruvida flerspråkighet gör hjärnan mer vältränad och om vi således får bättre minne då vi blir äldre. Det andra projektet handlar om beteendet hos stridspiloter i simulatorer för stridsflyg.

Hur vill du utveckla ämnet, i vilken riktning ska utvecklingen ske?
– Jag tror att man ska försöka nischa sig mot psykologi och artificiell intelligens. Jag tror att det är viktigt att man har kopplingar mot neuro. Nu tittar nästan alla på beteende, vi tar in dem i ett labb och ser hur de beter sig. Men för att kunna förstå människan som helhet behöver man både biologi, beteende och den subjektiva upplevelsen. Hur du känner dig, hur du beter dig och vad vi kan mäta biologiskt.

– Min ambition och förhoppning är att kunna vara delaktig i att starta ett psykologprogram på Luleå tekniska universitet. Det verkar ligga i linje med vad universitetet och regionen vill. Det råder stor brist på legitimerade psykologer i regionen.