Hoppa till innehållet
Jessica K Ljungberg
Jessica K. Ljungberg, professor och ämnesföreträdare för forskningsämnet psykologi. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Psykologi blir nytt forskningsämne

Publicerad: 28 oktober 2022

Den 1 november inrättas psykologi som nytt forskningsämne vid Luleå tekniska universitet. Det tidigare forskningsämnet teknisk psykologi avvecklas. Forskningen finns kvar, men psykologi vid Luleå tekniska universitet har breddats och innefattar nu mycket mer. Utvecklingen är ett steg i att etablera ett psykologprogram.

– Vi har vuxit ur kostymen, vår forskning representerar så många fler delar av psykologi. Det är inte så att vi begraver teknisk psykologi, det finns kvar och vi är ett tekniskt universitet. Men att bredda forskningsämnet öppnar fler möjligheter. Nu kan vi ansöka om examensrätt för psykologexamen, säger Jessica K. Ljungberg, professor och ämnesföreträdare.

Utöver teknisk psykologi finns även utvecklingspsykologi, kognitiv psykologi, biologisk psykologi och klinisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. De senaste åren har det arbetats intensivt för att rekrytera och stärka forskningen.

– Vi har fått in många riktigt duktiga forskare på kort tid, och knutit till oss gästprofessorer och adjungerade professorer som är väldigt aktiva, kommer med förslag och inspirerar, säger Jessica K. Ljungberg.

Psykologprogram kan komma att starta 2025

Ansökan om att starta ett psykologprogram lämnas in internt i början av 2023 för att sedan gå vidare till UKÄ. Siktet är inställt på att ta emot den första gruppen studenter hösten 2025.

– Det känns bra om vi kan möta upp den stora brist på psykologer som finns i norra Sverige, det är en grund till att processen startade. Vi har ett starkt samarbete med Region Norrbotten och har skrivit en avsiktsförklaring om samverkan, säger Gunilla Isaksson, prefekt på Institutionen för hälsa, lärande och teknik, och fortsätter:

– För Luleå tekniska universitet innebär det att vi får en prestigefylld utbildning med högt söktryck. Vi breddar den hälsovetenskapliga kompetensen inom institutionen och möjligheten till samverkan och stimulans av de utbildningar vi redan har.

Byte av fakultet och ny ämnesbeskrivning

Samtidigt som forskningsämnet psykologi inrättas byter det också från teknisk till filosofisk fakultet. Ämnesbeskrivningen för det nya forskningsämnet psykologi lyder:

Psykologi handlar om att systematiskt utforska individens upplevelser, beteende och biologi samt dess inbördes samband och underliggande mekanismer. Forskningen avser att beskriva och förstå människans känslor, tankar och beteenden i olika situationer och miljöer.