Hoppa till innehållet
Jessica K Ljungberg
Jessica K. Ljungberg, professor i teknisk psykologi. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tio miljoner till forskning om livslångt lärande

Publicerad: 8 november 2021

Jessica K. Ljungberg, professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet, har som projektledare, tillsammans med andra aktörer beviljats tio miljoner kronor för forskning inom temat det livslånga lärandet.
– Vi vill bland annat utveckla ett digitalt verktyg som ska kunna öka nyfikenhet och lust till att inhämta kunskap, säger hon.


Syftet är att kartlägga människors attityder till sitt eget livslånga lärande, att skapa ett digitalt verktyg för att motivera lärandet och att testa det.
– Många ser det som att lärandet pågår under skoltiden och inte som något som pågår under hela vårt liv, säger Jessica K. Ljungberg.
Det hela började med att hon blev uppmanad av rektor vid Luleå tekniska universitet att ingå i en av de åtta nationellt inrättade arbetsgrupper som fått i uppdrag att arbeta med frågeställningar om det livslånga lärandet. Hennes grupp bestod av representanter från näringsliv, stiftelsen Omställningsfonden och forskningsinstitutet RISE.

– Jag var den enda som var verksam vid ett universitet. Under ett år diskuterade vi utifrån det vi fått oss tilldelat, attityder till det livslånga lärandet. Under arbetet kom vi i gruppen fram till att vi skulle göra en ansökan om forskningsmedel för att undersöka det under tre år.
De fick sin ansökan till Vinnova på nära tio miljoner kronor beviljad.

Digital verktygslåda

Efter en litteraturgenomgång ska en enkät göras och skickas ut för att kartlägga attityder till det egna lärandet.
Företaget Sprout Park, med Michael Ahlström i spetsen, ska utveckla en digital, pedagogisk verktygslåda.
–  Vi ska söka efter vilka pedagogiska grepp som litteraturen visar är det mest effektiva för att stimulera nyfikenhet, lust att lära sig mer och fortsätta med det. När vi vet vad det är ska det läggas in i verktygslådan. Sedan ska vi testa den på studenter vid Luleå tekniska universitet, lärare och vårdpersonal. Vi vill veta vad som stimulerar lärande vad är det som gör att vi vill lära oss säger Jessica K. Ljungberg.

Studerar attityder

Ett mål med testerna är att se om deltagarnas attityder och lust att lära förändras. Bland studenterna ska en jämförelse göras mellan en grupp som använder verktygslådan och en som inte har använt den.
– Vi vill se om studenternas resultat i kursen skiljer sig åt. Det gör att vi dels kan ställa frågor om de känt nyfikenhet, glädje och lust, den subjektiva sidan, dels kan vi se resultat på den objektiva sidan genom att jämföra gruppernas betyg, säger Jessica K. Ljungberg.

När det gäller sjukvårdspersonal och lärare handlar det om att se om de ändrat attityd och inställning till lärandet efter att de använt verktygslådan.
– Vi kommer även att studera attityder hos personer som arbetar vid ABB och Omställningsfonden, det kan bli fler målgrupper, med olika utbildningsnivåer och livssituationer, säger Jessica K. Ljungberg.

Taggar