Hoppa till innehållet

Forskningsämnet teknisk psykologi

Teknisk psykologi handlar om att systematiskt utforska människors tankar, känslor och beteenden i tekniska miljöer och komplexa system med i första hand tillämpad experimentell metodik. Forskningsämnet innefattar teorier och principer om mänskliga förmågor som rör kognition, beteende och hjärnans funktion.

Film om teknisk psykologi

Se filmen där forskarna presenterar sin forskning.

Christian Bäcklund
Nytt projekt om dataspelsberoende

Dataspel är en populär hobby, inte minst bland många unga. Spelande har påvisbara positiva effekter på den mentala hälsan. Men i vissa fall kan det leda till ett beroende. I ett nystartat forskningsprojekt kommer Christian Bäcklund, doktorand i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet, att fördjupa vetenskapens förståelse för det relativt nya fenomenet, dataspelsberoende.

Foto: Tomas Bergman
Jessica Körning-Ljungberg Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Teknisk psykologi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
0920-492851