Forskningsämnet teknisk psykologi

Forskning i teknisk psykologi behandlar främst samspelet mellan människan och den fysiska och sociala omgivningen. Syftet med forskningen är att öka förståelsen av hur människan påverkas av, och påverkar, sin fysiska och sociala omgivning. De flesta projekt är av tillämpad karaktär där psykologisk teori och metod kommer till användning och då oftast i direkt samarbete med de personer som berörs.

Fokusområden är miljöpsykologi, säkerhet och haptik.