Hoppa till innehållet

Forskningsämnet teknisk psykologi

Teknisk psykologi handlar om att systematiskt utforska människors tankar, känslor och beteenden i tekniska miljöer och komplexa system med i första hand tillämpad experimentell metodik. Forskningsämnet innefattar teorier och principer om mänskliga förmågor som rör kognition, beteende och hjärnans funktion.

DEPICT LAB – Teknik på människans villkor

Foto: Johan Baggström
Foto: Tomas Bergman

Jessica Körning-Ljungberg

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Teknisk psykologi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
0920-492851