Camilla Grane, forskare vid Luleå tekniska universitet, i LTU:s körsimulator. Foto: Melina Granberg

Föraren behöver testas när bilen styr bilen

Publicerad: 7 januari 2013

Framtidens lastbilar med autopilot innebär en helt ny körsituation och nya risker. Camilla Grane, forskare vid Luleå tekniska universitet, arbetar därför med att utveckla testmetoder som kan identifiera hur föraren påverkas – och vilka trafiksäkerhetsfaror som kan uppstå – när fordonet styr fordonet.

– Det är inte helt okomplicerat. Tanken är att autopiloten ska göra körningen mer säker, men det kan också finnas risker med ett sådant system. Till exempel kan det göra förare mindre alerta. Plötsliga situationer kan uppstå där vi människor hanterar dem bättre än vad tekniken gör, säger Camilla Grane som är verksam inom teknisk psykologi vid Avdelningen för arbetsvetenskap på LTU.

Projektet är ett samarbete med Scania lastbilar och inleddes i samband med att företaget hörde Camilla Grane presentera sin tidigare forskning på en konferens. För att kunna skapa autonoma system som kan sköta körningen helt eller delvis, behöver Scania lastbilar hjälp med att utveckla säkra testmetoder.

– De testmetoder som Scania vanligtvis använder för att utvärdera säkerheten hos nya system handlar om att man kör i en simulator som mäter hur föraren svänger. Men det är inget bra mått när det handlar om autopilot, för då är det inte du som svänger – det är bilen som styr, förklarar Camilla Grane.

Många variabler skapar helhet och förståelse för människan

Forskningen är ännu i sin linda men Camilla Grane berättar att det är viktigt att testa många variabler, att kombinera dem och att titta på helheten – vilket normalt inte görs. Två mått som kan komma att bli aktuella är stressnivå och vakenhetsgrad. Problemen uppstår främst vid längre sträckor där föraren kan bli uttråkad och tappa uppmärksamheten. Därför är det viktigt att ta reda på vad som händer med människor när autopiloten kopplas in.

– Om de som kör tänker på annat kan saker missas trots att föraren har blicken är på vägen. Man tittar men man ser inte, säger Camilla Grane.

Projekt går hand i hand med den forskning som tidigare gjorts inom teknisk psykologi vid LTU. Professor Håkan Alm är ämnets frontperson och kommer även delta i detta arbete.

Teknisk psykologi har en lång erfarenhet av att jobba med utveckling av testmetoder och körsmulatorstudier och genomför ofta sina experiment i LTU:s egen körsimulator. Det som skiljer detta projekt från övriga är det stora teknikhoppet. Det handlar om att hitta testmetoder för en framtida teknik som inte ännu är utvecklad.

– Vi behöver ta reda vilka problem som kan uppstå när problemet inte längre är att hålla sig på vägen. Det sköter lastbilen åt dig. En ny körsituation innebär nya mänskliga fel. Det är viktigt att dessa upptäcks innan olyckor uppstår. Det vore förödande för Scania lastbilar med ett fordon som inte är säkert. Därför används testmetoder och körsimulatorstudier. Det är ett sätt att göra teknikutvecklingen etisk och att säkerställa både chaufförers och medtrafikanters säkerhet, avslutar Camilla Grane.

 

Projektet är ett samarbete mellan Scania lastbilar, Luleå tekniska universitet, Uppsala Universitet och interaktiva institutet i Piteå. Scania och Vinnova finansierar en summa på totalt elva miljoner kronor, varav LTU:s del är en miljon kronor.