Kärnkraft, bild från shc.hu Standardrestriktioner för användning.

Säkrare kärnkraft med operatören i centrum

Publicerad: 26 mars 2012

Kärnkraftverkens operatörer och ledning måste få bättre förståelse för hur kontrollsystemen fungerar och ska hanteras. Dessutom ska kärnkraftverkens ledning vara tydliga med vikten av att rapportera störningar i driften. På uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten utvecklar Håkan Alm, professor i teknisk psykologi vid LTU, nya metoder att utvärdera samspelet mellan operatörer, ledning, teknik, organisation och utformningen av kontrollrummen i kärnkraftverk.

– Fukishima i Japan är ett exempel på att man inte riktigt förstod informationen från kontrollsystemen, säger han. I Sverige sker nu en ombyggnad av kontrollrummens instrumentpaneler som leder till stora förändringar för operatörerna. Bl a hämtas informationen både från väggpaneler och från mindre bild- skärmar och styrningen kan även ligga utanför kontrollrummen. Att systemen byggs utifrån operatörernas behov samtidigt som ledningen och organisationen runt säkerhetsfrågor uppmuntrar och stöttar den som rapporterar störningar och incidenter, är viktigt för att säkerhetsrutinerna ska bli riktigt effektiva.

Forskningen inom teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet handlar om samspelet människa, teknik och organisation. Säkerheten för individer, industrier, transportsystem mm och att skapa en säkerhetskultur där företagsledningens agerande, arbetsmiljön och användaranpassad teknik skapar högeffektiva säkerhetsstystem, står i fokus för forskargruppen som även utvecklar avancerade metoder för riskanalys. Forskningen om kärnkraftverkens säkerhet bedrivs i samarbete med Chalmers.