Hoppa till innehållet
Stina Holmbom Rytty EEG
Stina Holmbom Ryytty mäter effekten av aktiv eller passiv inlärning av riskkommunikation Foto: Stina Holmbom Ryytty Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Effekter av aktiv eller passiv inlärning av riskkommunikation

Publicerad: 29 augusti 2018

Stina Holmbom Ryytty studerar psykologi, kandidat och använder EEG i sitt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka om passiv och aktiv inlärning har påverkan på nivåer av mental arbetsbelastning och om det finns ett samband mellan nivåer av mental arbetsbelastning och prestation.

Aktiv och passiv inlärning skiljer sig åt beroende på om inlärningen sker genom att aktivt elaborera med informationen på olika sätt eller genom att passivt få informationen serverad muntligt eller skriftligt. Tidigare forskning har visat att aktiv inlärning av information är att föredra vid en mängd situationer.  

I detta experiment kommer försökspersonerna i studien att bli föremål för antingen aktiv eller passiv inlärning av riskkommunikation. Ett antal dagar efter att inlärningen har skett kommer en uppföljningsmätning ske med hjälp av EEG.

Till riskkommunikation räknas allt från dagisbarn som lär sig att inte vara rädda för brandmän och poliser, brandgenomgång för nyanställda på arbetsplatser och information om faror från myndigheter till samhällsinvånare. Riskkommunikation hänger ihop med inlärning på grund av att det har visat sig att det spelar roll hur information om risker lärs in till individer för att de senare ska komma ihåg informationen. 

Mental arbetsbelastning går inte att mäta direkt utan måste mätas indirekt. Ett sätt att mäta mental arbetsbelastning är att undersöka hjärnans elektriska signaler med hjälp av elektroencefalografi (EEG).

 

Examensarbetet

Holmbom Ryytty, S. (2018). Passiv och interaktiv inlärning : Ett EEG-experiment om mental arbetsbelastning och riskkommunikation för brand- och säkerhetsrutiner. Examensarbete, Luleå tekniska universitet.