Hoppa till innehållet

Sensorer kan minska arbetsolyckor

Publicerad: 10 februari 2017

För att minska dödsolyckor på arbetsplatser behövs metoder för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Forskare på Luleå tekniska universitet har undersökt hur bärbara sensorer och informationssystem kan bidra till att upptäcka olyckor så att åtgärder kan vidtas tidigt.

– I en förstudie har vi undersökt vad det finns för möjligheter att använda sensorer för att öka säkerheten för operatörer. Vissa industrier tittar redan idag på olika lösningar, men utvecklingen har bara börjat och det finns mycket mer att göra, säger Camilla Grane, forskare inom teknisk psykologi på Luleå tekniska universitet.  

Nollvision för dödsolyckor

Den svenska regeringen har en uttalad nollvision för dödsolyckor på arbetsplatser men trots det sker några varje år, framförallt inom industrin. Redan idag används olika typer av trådlösa sensorer som bärs av personal, exempelvis temperatur- eller gasmätare. Men dessa system kommunicerar sällan med varandra eller skickar informationen vidare.

– Vid en brand kan man tänka sig att en uppkopplad mätare skickar ut information till alla operatörer i närheten så att de kan röra sig mot en räddningskammare, samt till kontrollrummet som då kan larma räddningstjänsten. Med hjälp av sensorerna vet räddningstjänsten var personen är och vad de behöver utrustning för att ta sig ner, säger hon.

Camilla Grane och Ulf Bodin som forskar inom distribuerade datorsystem, har bland annat tittat på sjukvården. Övervakning för att upptäcka om äldre personer ramlat skulle kunna användas av personal inom industrin.

– Genom att kombinera flera sensorer kan man snabbt hitta en person som har ramlat samt ta reda på om det exempelvis finns en farlig gas på platsen, säger Camilla Grane.

Tekniken behöver utvecklas

Ulf Bodin säger att stödsystem för bärbara sensorer inte är långt bort men det behövs mer teknikutveckling för att de ska vinna över andra prioriteringar hos företagen.  

– Det är på väg åt det här hållet och redan idag används lösningar som bygger på bland annat positionering. I vår studie har vi sett att industrin vill kunna lägga till flera tillämpningar och funktioner på samma plattform för att åstadkomma önskad nytta, säger Ulf Bodin.

Tillämpningarna kan handla om fallsensorer, att fordon känner av var människor befinner sig eller sensorer för att varna om personal inte har med sig rätt utrustning för att utföra ett arbete.

– Företagen vill kunna bygga alla de här lösningarna på en gemensam teknikplattform och lägga till exempelvis fallsensor i ett redan befintligt system, säger han.

Det här gör det även möjligt att samla in information om det personliga hälsotillståndet. Men då behöver man ta hänsyn till aspekter som integritet och vad som verkligen gör arbetsmiljön säkrare. 

– Det finns såna aspekter som måste vägas in. Även om du kan mäta någons puls, så kanske den bara ska mätas i vissa sammanhang då den går under ett visst gränsvärde, säger Camilla Grane.

Undersöker företagens konkreta behov

I förstudien som finansierats av VINNOVA har de framförallt undersökt industrins behov och vad tekniken möjliggör för lösningar. Men forskningen behöver framöver titta mer specifikt på hur dessa ska utvecklas för att kunna möta industrins behov. 

– Vi har arbetat tillsammans med stora industriföretag som LKAB och ABB och nu diskuterar vi med fler företag vad de har för konkreta behov. Vi vill även fortsätta samarbetet mellan teknisk psykologi och distribuerade datorsystem eftersom det gör att vi kan kombinera två synsätt till bättre lösningar, säger Ulf Bodin. 

I media

Kontakt

Ulf Bodin

Bodin, Ulf - Professor

Organisation: Cyberfysiska system, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-493036
Camilla Grane

Grane, Camilla - Universitetslektor

Organisation: Teknisk psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492952
Rum: A177 - Luleå»

Taggar