Hoppa till innehållet
Malin Wass
Malin Wass, biträdande professor i teknisk psykologi, har forskat på läsförståelse hos barn med cochleaimplantat. Foto: Åsa Stubbfält Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stort ordförråd extra viktigt för barn med cochleaimplantat

Publicerad: 28 januari 2020

Ordförrådet är det som har allra störst betydelse när det gäller utvecklingen av läsförståelse hos barn med cochleaimplantat (CI). Det har forskare vid Luleå tekniska universitet kunnat visa.

I ett forskningsprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond har Malin Wass, biträdande professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet, tillsammans med forskare från Karolinska Institutet, Linköpings universitet och universitetet i Oslo, under tre års tid följt läs- och språkutvecklingen hos 45 barn med kraftig hörselnedsättning eller dövhet. Barnen hör med hjälp av cochleaimplantat.

– Vi vet sedan tidigare att barn med kraftig hörselnedsättning eller dövhet ofta har svårare att lära sig läsa och sällan får normal läsförmåga. Eftersom läsutvecklingen bygger mycket på talspråket har de inte samma förutsättningar som normalhörande barn. De flesta av de barn vi studerar har varit helt döva innan de fått sina implantat. En stor andel av dem använder mestadels talspråk till vardags men för andra är det svårare och man använder då tecken som stöd eller teckenspråk som komplement, säger Malin Wass.

Ordförrådet är avgörande

Forskarna har bland annat undersökt vilka språkliga förmågor som har starkast samband med god läsförståelse hos 11-åringar. I en annan studie har forskarna tittat på barnens ortografiska inlärning, det vill säga deras förmåga att memorera hur ord stavas så att de kan lära sig att känna igen dem direkt när de ser dem.

– Det vi har sett i båda studierna är att ordförrådet spelar allra störst roll. Barnen med CI har sämre ordförråd än normalhörande barn och det har ett starkt samband med deras läsförståelse. Ordförrådet är viktigt även för normalhörande men vi tror att det är ännu viktigare om man har en kraftig hörselnedsättning, säger Malin Wass.

Enligt henne behöver de vuxna hjälpa barnen att utöka sitt ordförråd genom att till exempel läsa mycket och prata mycket med dem från att de är små.

– Vi vet att många föräldrar och pedagoger redan gör det, men jag skulle önska att de fick ännu mer stöd i hur de ska hjälpa barnen på bästa sätt. Det är viktigt att vi lär oss mer om vad som krävs för att den här gruppen av barn ska utveckla sin läsförmåga, för att kunna ge dem rätt stöd. Man kan ha goda idéer om det som pedagog men det behövs också forskning som ger faktiska bevis för vad som fungerar och inte, säger Malin Wass.

Förvånande bra resultat

Studierna visar också att barnen med CI använder samma förmågor som normalhörande barn för att utveckla sin läsförståelse.

– Däremot har barnen med CI sämre förutsättningar när det gäller vissa språkliga förmågor på grund av sin begränsade hörsel, säger Malin Wass.

Majoriteten av de 45 barnen i studien ligger inom normalspannet för normalhörande barn vad gäller läsförmåga.

– Det är ett förvånande bra resultat om man jämför med studier gjorda i andra länder.

Jag tror att det beror på att vi har bra intervention för den här gruppen av barn i Sverige. Vi upptäcker oftast hörselnedsättningarna tidigt och det gör att barnen får sina implantat tidigt. Man behöver inte betala sina implantat själv, vilket man måste göra i många andra länder. Tekniken har också förbättrats avsevärt. Implantaten har blivit så pass bra att barnen kan gå i vanliga skolor, säger Malin Wass.

Utveckla pedagogiskt stöd

Hon hoppas att forskningsresultaten ska användas till att vidareutveckla pedagogiskt stöd för barn med CI.

– Det finns mycket att vinna på att utveckla stödet. De familjer och skolor som har svårt att ge stöd har stora utvecklingsmöjligheter. För dem kan bevisen från forskningen hjälpa som motivation till att ta tag i det här. Förhoppningsvis kan vi eller någon annan forskargrupp ta vid och utveckla metoder för att hjälpa barnen. Till exempel skulle man kunna ta fram ett program för att öva extra mycket läsning med barnen. Det skulle kunna användas både inom skolan och av föräldrar, säger Malin Wass.

Kontakt

Malin Wass

Wass, Malin - Biträdande professor

Organisation: Teknisk psykologi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493267
Rum: A168 - Luleå»

I media: