Hoppa till innehållet
bild

Tips vid arbete i hemmet under pandemin

Publicerad: 23 april 2021

Nu när pandemin med covid-19 pågår och många jobbar hemma finns det en hel del saker att tänka på. Risken är att det blir mycket tid framför datorn.
På forskningsämnet teknisk psykologi har det genomförts en litteraturstudie med genomgång av vad forskare skrivit om arbetet vid dator.

Den rådande pandemin har resulterat i många vardagliga förändringar som i sin tur påverkar människors liv och hälsa. Kombinationen av stängda träningslokaler och hemarbete kan leda till ökat stillasittande och ökad användning av digitala arbetsverktyg som dator och telefon, vilket i vissa fall kan leda till negativa konsekvenser.

Framstående forskare har gjort rekommendationer för att förhindra problem på grund av arbete vid dator eller liknande. Nedan följer en sammanfattning av dessa rekommendationer, samt källa till dessa rekommendationer. 

  • Använd appar som ger feedback om hur mycket tid du spenderat på olika appar. Det kan öka medvetenheten och hjälpa oss att själva reglera hur mycket tid vi spenderar framför datorn eller telefonen.
  • Planera in återkommande it-fria perioder.
  • Ta kontroll över din skärmtid på ett medvetet sätt. Att ständigt kontrollera sociala medier eller att titta på nyheter kan ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan. Du kan exempelvis stänga av aviseringar och lägga ifrån dig din smartphone/ teknikenhet när du ägnar dig åt andra aktiviteter.
  • Skapa ett gemensamt regelverk för it-relaterade beteenden tillsammans med dina barn. Kom också i håg att barn har sina föräldrars beteende som förebild. Alltså kan föräldrars beteenden också hjälpa barn att nå en balanserad användning av digitala enheter. 
  • Använd analog teknik när det är möjligt, exempelvis armbandsur eller väckarklocka. Användning av analog teknik kan hjälpa oss att minska överanvändning i vissa situationer. När vi tittar på klockan på en telefon kan det leda till att vi tittar på andra appar samtidigt.   
  • Prioritera kontakt med vänner, släktingar och bekanta under pandemin, via internet eller telefon. Sociala kontakter leder i de flesta fall till ökat välmående och kan minskar känslan av ensamhet.
  • Kom ihåg att det söka hjälp om du upplever höga nivåer av ångest eller annan form av psykisk ohälsa. Att söka hjälp i ett tidigt skede kan vara viktigt för att lindra symtomen.