SFC Logo svartvit

Konferenser Svenskt Förgasningscentrum

Inom ramen för Svenskt Förgasningscentrum kommer det att genomföras årliga programkonferenser med presentation av nya resultat och för nätverkande mellan alla intressenter. Den första konferensen genomfördes i januari 2012. Förhoppningen är att så många som möjligt tar denna möjlighet att få en överblick av förgasningsforskningen i Sverige och att kunna nätverka med många av aktörerna på detta område. Konferensen avslutades med visning av några spännande pilot och demoanläggningar innehållande förgasare eller processer för andra generationens drivmedel.