SFC Logo svartvit

Konferenser Svenskt Förgasningscentrum

Inom ramen för Svenskt Förgasningscentrum kommer det att genomföras årliga programkonferenser med presentation av nya resultat och för nätverkande mellan alla intressenter. Den första konferensen genomfördes i januari 2012. Förhoppningen är att så många som möjligt tar denna möjlighet att få en överblick av förgasningsforskningen i Sverige och att kunna nätverka med många av aktörerna på detta område. Konferensen avslutades med visning av några spännande pilot och demoanläggningar innehållande förgasare eller processer för andra generationens drivmedel.

Programkonferens Svenskt förgasningscentrum 27-28 februari 2018

Publicerad: 18 december 2017

Plats: Hotel Clarion Sense, Luleå
Värd: Luleå tekniska universitet

Program Conference - Swedish Centre for Biomass Gasification, 27-28 February 2018

The annual SFC program conference is this year arranged by Luleå University of Technology and hosted at Hotel Clarion Sense in Luleå on February 27-28.  The Program Advisory Board and the Scientific Council will meet in the morning on March 1st.

Accommodation: 50 rooms at the venue have been  reserved, but each participant must book and pay. The room rate is 1064 SEK + VAT per night and person. Contact the hotel via e-mail cl.sense@choice.se or via phone+46 920-450450 (choose room booking) and state the booking code GR011806 to get the given room rate. Reservations must be made before 27/1.

Registration is closed.