SFC Logo svartvit

Konferenser Svenskt Förgasningscentrum

Inom ramen för Svenskt Förgasningscentrum kommer det att genomföras årliga programkonferenser med presentation av nya resultat och för nätverkande mellan alla intressenter. Den första konferensen genomfördes i januari 2012. Förhoppningen är att så många som möjligt tar denna möjlighet att få en överblick av förgasningsforskningen i Sverige och att kunna nätverka med många av aktörerna på detta område. Konferensen avslutades med visning av några spännande pilot och demoanläggningar innehållande förgasare eller processer för andra generationens drivmedel.

Programkonferens Svenskt förgasningscentrum 21-23 mars 2017

Plats: Vår Gård, Saltsjöbaden, Stockholm
www.vargard.se
Värd: KTH

The Program Advisory Board and the Scientific Council will meet in the morning on the 23rd of March.

Transports: Bus transports to and from Saltsjöbaden will be provided. A bus will leave the Stockholm central station at 10:30 on March 21st and take you back in the afternoon (around 16:00) on the 22nd.

Accommodation: Single rooms at the venue will be reserved by SFC. Therefore, we need your participation confirmed no later than Friday February 3rd.

Please register at the link below: