Anna-Carin Larsson
Anna-Carin Larsson

Anna-Carin Larsson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Gränsytors kemi
Kemiteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
anna-carin.v.larsson@ltu.se
0920-491694
C143 Luleå

Fil dr fysikalisk kemi

Gymnasielärare (kemi och filosofi)