Ann-Catrin Wallin
Ann-Catrin Wallin

Ann-Catrin Wallin

Luleå

Jag arbetar som HR specialist framför allt med chefsstöd till Verksamhetsstödet. Jag arbetar också i en grupp där vi tillsammans behandlar ansökningar och beslutar om tilldelade medel för kompetensutveckling. Jag arbetar även specialiserat med internutbildning. Jag har också sekreterare rollen i Central samverkan med de fackliga organisationerna.

Du når mig enklast på ann-catrin.wallin@ltu.se eller via telefon 0920-49 1613.