Adam Jonsson
Adam Jonsson

Adam Jonsson

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Matematisk statistik
Matematiska vetenskaper
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
adam.jonsson@ltu.se
0920-491948
E874 Luleå

Jag är examinator för kursen S0001M Matematisk statistik.

Under hösten 2018 håller jag i kursen Statistiska metoder och simulering (för doktorander).

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

A New Model for the Distribution of Observable Earthquake Magnitudes and Applications to b-Value Estimation (2018)

Martinsson. J, Jonsson. A
IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Vol. 15, nr. 6, s. 833-837
Artikel i tidskrift

Invariant sets for QMF functions (2018)

Jonsson. A
Rocky Mountain Journal of Mathematics, Vol. 48, nr. 8, s. 2559-2571
Artikel i tidskrift

The limit of discounted utilitarianism (2018)

Jonsson. A, Voorneveld. M
Theoretical Economics, Vol. 13, nr. 1, s. 19-37
Artikel i tidskrift

On g-functions for countable state subshifts (2017)

Jonsson. A
Archiv der Mathematik, Vol. 109, nr. 4, s. 373-381
Artikel i tidskrift

Case Study (2015)

Model for economic lifetime of drilling machines in the Swedish mining industry
Hamodi. H, Lundberg. J, Jonsson. A, Ahmadi. A
The Engineering Economist, Vol. 60, nr. 2, s. 138-154