Adithya Thaduri
Adithya Thaduri

Adithya Thaduri

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
adithya.thaduri@ltu.se
0920-493444
F706 Luleå

Forskning Profile

Under mitt arbete vid Luleå tekniska universitet, vände min forskning mot tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll av systemen. Jag utvecklade en beräknings intelligens ram för kontextmedvetna beslutsfattande för tillståndsbaserat underhåll av vindkraftverk. I denna forskning, skapade jag metadata generation avseende ontologier och skapa beslutsbaserade regler för beslutsunderlag för underhållsstrategier.

Min andra forskningsområden jag fann intressant är Big Data och underhåll 4.0 i järnvägar, säkerhetsanalys och prediktiv analys av gruvmaskiner, och hybridmodellering för lager. Jag har också tittat på effekterna av solstormar i järnvägsinfrastruktur som är låg frekvens och hög riskhändelser samhället.

Min nuvarande arbete undersöker förutsägelsen av återstående livslängd och förebyggande underhåll av spårväxlar (SC) i järnvägar. Detta kan utföras genom spårgeometri modellering, datadriven metoder för misslyckande förutsägelse och sannolikheten för ett misslyckande förutsägelse med hjälp av sannolikheter metoder. Jag utvecklade en effektiv strategi för opportunistisk underhåll med funktionella tester för SCS. Detta innefattar utveckling av förutsägelse metoder och algoritmer för att tillhandahålla status baserat på den Nowcasting och prognoser som definieras av de Tåg Management Systems (TMS). Jag är också intresserad av att bedöma tillståndet av tillståndsövervakning tekniker för att förutsäga beteendet i framtiden med hjälp av hybrid metoder. Tillförlitligheten bedöms med hjälp av sannolikheten för misslyckande för schemaläggning förebyggande underhållsarbeten av TMS.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Process Mining for Maintenance Decision Support (2019)

Thaduri. A, Famurewa. S, Verma. A, Kumar. U
Ingår i: System Performance and Management Analytics
Kapitel i bok, del av antologi

Analytics for Maintenance of Transportation in Smart Cities (2018)

Thaduri. A, Verma. A, Kumar. U
Ingår i: Quality, IT and Business Operations
Artikel i tidskrift

Sustainable production process: An application of reliability, availability, and maintainability methodologies in automotive manufacturing (2018)

Soltanali. H, Garmabaki. A, Thaduri. A, Kumar. U
Journal of Risk and Reliability
Artikel i tidskrift

Computational intelligence framework for context-aware decision making (2017)

Thaduri. A, Kumar. U, Verma. A
International Journal of Systems Assurance Engineering and Management, ISSN: 0975-6809, Vol. 8, nr. Supp. 4, s. 2146-2157
Artikel i tidskrift

Guest Editorial (2017)

Parida. A, Karim. R, Thaduri. A
Journal of Quality in Maintenance Engineering, ISSN: 1355-2511, Vol. 23, nr. 3, s. 258-259