Adithya Thaduri
Adithya Thaduri

Adithya Thaduri

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
adithya.thaduri@ltu.se
0920-493444
F706 Luleå

Forskning Profile

Adithya Thaduri är en forskare och hans områden som arbetar med diagnostik och prognostik, nedbrytning modellering, underhållsbeslut stödsystem i järnvägsinfrastruktur. Han har arbetat med EU-projekt; INFRALERT, IN2Smart, IN2Rail, Fr8Rail, projekt på järnväg, gruvdrift och flygplan för nationella projekt som SIMTRACK, MINDI, NFFP6, PipeXRail gäller tillförlitlighet, underhåll, dataanalys och beslutsstöd. Han har över 30 publikationer inom området tillförlitlighet och underhåll av komponenter och system

Publikationer

Artikel i tidskrift

Cybersecurity for eMaintenance in Railway Infrastructure (2019)

Risks and Consequences
Thaduri. A, Al-Jumaili. M, Kour. R, Karim. R
International Journal of Systems Assurance Engineering and Management, Vol. 10, nr. 2, s. 149-159
Artikel i tidskrift

Cybersecurity for railways (2019)

A maturity model
Kour. R, Karim. R, Thaduri. A
Proceedings of the Institution of mechanical engineers. Part F, journal of rail and rapid transit
Kapitel i bok, del av antologi

Process Mining for Maintenance Decision Support (2019)

Thaduri. A, Famurewa. S, Verma. A, Kumar. U
Ingår i: System Performance and Management Analytics
Konferensbidrag

Railway Defender Kill Chain for Cybersecurity (2019)

Kour. R, Thaduri. A, Karim. R
Ingår i: Proceedings of the 5th International Workshop & Congress on eMaintenance 2019, 2019
Artikel i tidskrift

Sustainable production process (2019)

An application of reliability, availability, and maintainability methodologies in automotive manufacturing
Soltanali. H, Garmabaki. A, Thaduri. A, Parida. A, Kumar. U, Rohani. A
Journal of Risk and Reliability, Vol. 233, nr. 4, s. 682-697