Adolf Krige
Adolf Krige

Adolf Krige

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Biokemisk processteknik
Kemiteknik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
adolf.krige@ltu.se
C139 Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

On-line Raman spectroscopic study of cytochromes’ redox state of biofilms in microbial fuel cells (2019)

Krige. A, Sjöblom. M, Ramser. K, Christakopoulos. P, Rova. U
Molecules, Vol. 24, nr. 3
Artikel i tidskrift

Direct electricity generation from sweet sorghum stalks and anaerobic sludge (2017)

Sjöblom. M, Matsakas. L, Krige. A, Rova. U, Christakopoulos. P
Industrial crops and products (Print), Vol. 108, s. 505-511