Anita Enmark
Anita Enmark

Anita Enmark

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Atmosfärsvetenskap
Rymdteknik
Institutionen för system- och rymdteknik
Anita.Enmark@ltu.se
0980-67534
1120 Kiruna

Mina kurser

R0001R Introduktion till rymdteknik med projekt, 7,5 Hp

R7011R  Bildbehandling med rymdtillämpningar, 7,5 Hp

R7018R Omborddatorer för rymdfarkoster, 7,5 Hp

R7008R Rymdfarkostteknik, 7,5 Hp

Jag undervisar också i

F7003R Optik- och radarbaserad observationsteknik, 7,5 Hp

R7016R Dynamik för rymdfärder: Attityddynamik, 7,5 Hp

Publikationer

Konferensbidrag

Integrated model of the Carlina Telescope (2011)

Enmark. A, Andersen. T, Owner-Petersen. M, Chakraborty. R, Labeyrie. A
Ingår i: Symposium on Integrated Modeling of Complex Optomechanical Systems, 15-17 August 2011, Kiruna, Sweden, 2011