Hoppa till innehållet
Anneli Engström
Anneli Engström

Anneli Engström

Utbildningsadministratör
Luleå tekniska universitet
Verksamhetsnära stöd SBN
Verksamhetsstöd, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Anneli.Engstrom@ltu.se
0920-491616
T1014 Luleå

Som Utbildningsadministratör på SBN arbetar jag bland annat med frågor relaterade till:

Forskarutbildning
• Antagning av nya doktorander
• Ladok - betygsrapportering, byte av handledare och ämne
• Individuella studieplaner (ISP)
• Administration inför lic och disputation
• Inrapportering av aktivitet och försörjning
• Intyg till doktorander

Dessa ämnen administrerar jag;

Biokemisk och kemisk processteknik
Drift och underhållsteknik
Gränsytors kemi
Kemisk teknologi
Malmgeologi
Mineralteknik
Processmetallurgi
Prospekteringsgeofysik
Tillämpad geologi/Tillämpad Geologi
VA-teknik


Allmän grundutbildningsadministration