Hoppa till innehållet
Agatino Rizzo
Agatino Rizzo

Agatino Rizzo

Professor tillika ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Arkitektur
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
agatino.rizzo@ltu.se
0920-493438
T3063 Luleå

Akademisk profil

Jag är en arkitekt och stadsplanerare utbildad i Europa med en akademisk erfarenhet i Asien. Jag är ämnesföreträdare i Arkitektur; gruppen inkludera 20 medarbetare. Mitt arbete fokuserar på hur vi kan bygga resursstarka (resourceful) samhällen. Jag arbetar med digitala och participatory metoder i urban energi, cirkularitet och stadsutvecklingsprojekt. Jag har arbetat i många forskningsprojekt på nationell och internationell nivå för nestan 150 mSEK (30 mSEK som projektledare). Forskningsråden inkluderar Qatar National Research Fund, Europeiska kommissionens FP, Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Länkar

Research Projects/Activities

Publikationer

Artikel i tidskrift

Blue-Green Infrastructure for All Seasons: The Need for Multicolored Thinking (2022)

Sagrelius. P, Lundy. L, Blecken. G, Rizzo. A, Viklander. M
Journal of Sustainable Water in the Built Environment, Vol. 8, nr. 4
Artikel, forskningsöversikt

Transformative thinking and urban living labs in planning practice (2021)

a critical review and ongoing case studies in Europe
Rizzo. A, Habibipour. A, Ståhlbröst. A
Ingår i: European Planning Studies
Kapitel i bok, del av antologi

Transnational Urban Space in the Global South (2021)

Cases from Qatar and Malaysia
Rizzo. A
Ingår i: Urban Challenges in the Globalizing Middle-East
Kapitel i bok, del av antologi

Participatory design as a tool to create resourceful communities in Sweden (2020)

Rizzo. A, Ekelund. B, Bergström. J, Ek. K
Ingår i: Co-creation of publicopen places