Hoppa till innehållet
Agneta Larsson
Agneta Larsson

Agneta Larsson

Biträdande professor
Luleå tekniska universitet
Fysioterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Agneta.Larsson@ltu.se
0920-493891
S132 Luleå

Mobil: +46 72-539 06 53
Skype: agnlar1
ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Agneta_Larsson

Aktuell forskning

Human motion in changing environments

Agneta Larsson’s practice and research is Medical Science. My educational background includes integrative physiology and a Master’s degree in Medical Science from Karolinska Institute, Stockholm and a Doctoral degree in Physiotherapy from Lulea University of Technology (LTU). My thesis focused on risk and safety analyses, management and interactions between environmental conditions and human behaviour. A particular focus of my research is the significance of the environment, social context and people’s self-efficacy beliefs for physical performance and mobility. Located in the subarctic area of northern Scandinavia, the research activities of my group explore how built outdoor environments & seasonal climate variations, as well as people’s balance control, attitudes & experiences affect how a person feels comfortable to move in the outdoor environment. I am a board member of the Nordic Society for Circumpolar Health (NSCH) (2018-2021), aiming to promote and spread interest in scientific studies of healthcare problems in polar, subpolar, and similar environments.

wave.jpg
arus.png
hälsofrömjandesamhällsplanering.jpg

Min undervisning

Handleder doktorander och examensarbeten på grund och avancerad nivå samt ansvarar för kurser inriktade mot folkhälsa, ergonomi och hälsa i arbetslivet, dvs om interaktioner mellan människor och miljöer.

Internationell medverkan av lärare i kurser om hälsofrämjande arbetssätt och folkhälsa

LTU_TU%20Health%20dept.jpg

Har medverkat i undervisning och examination i ergonomikurser för studenter vid Teknisk Design:

Kurser jag gått - teorier och metoder

Magisterexamen i Medicinsk vetenskap, Karolinska institutet.

Deltagit i forskarskola Arena Risk och Säkerhet, Luleå tekniska universitet i samverkan med  CRR – the Center of Risk analysis and Risk management.

Tillämpad fysiologi, preklinisk, Uppsala University; Deltagande forskning inom arbetsvetenskap, ingenjörsvetenskap och designvetenskap, KTH and LTU; 7e Internationella NIVA kursen i säkerhetsforskning, Nordic Institute for advanced training in occupational health, Finland.

Filosofiska aspekter på risk, LTU; Riskanalys och riskhantering i mänskliga system, LTU; Ledning och organisation, LTU; Arbetsfysiology, ergonomi och rehabilitering för företagssjukgymnaster, Umeå Univ and the National institute for working life; Idrottsmedicin för läkare, Umeå Univ; Statistiska metoder och tillämpad multivariat analys, LTU; Kvalitativa metoder med särskild inriktning mot fallstudiemetodik, LTU; Kvalitativ innehållsanalys, LTU; Vetenskapsteori, LTU; Forskningsetik, LTU; IKT i lärandemiljöer, Umeå Univ and LTU.

Handledarutbildning (docentkurs), LTU, Att leda utan chefskap, LTU.

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Designing winter cities (2021)

Arctic urbanisation and Asian mobilities consumption
Chapman. D, Lee. Y, Larsson. A
Ingår i: Asian Mobilities Consumption in a Changing Arctic
Artikel i tidskrift

Hand grip strength is strongly associated with lower limb strength but only weakly with postural control in community-dwelling older adults (2021)

Strandkvist. V, Larsson. A, Pauelsen. M, Nyberg. L, Vikman. I, Lindberg. A, et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 94
Artikel i tidskrift

Positive Self-Perceptions of Aging Play a Significant Role in Predicting Physical Performance among Community-Dwelling Older Adults (2021)

Nilsson. E, Igelström. H, Vikman. I, Larsson. A, Pauelsen. M
International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, nr. 21
Artikel i tidskrift

Practical urban planning for winter cycling (2021)

lessons from a Swedish pilot study
Chapman. D, Larsson. A
Journal of Transport and Health, Vol. 21
Konferensbidrag

Climate change and human behaviour (2020)

Understanding modal choice in a rapidly urbanising Arctic
Chapman. D, Larsson. A
Ingår i: Arctice Frontiers Science, Theme 4: Local or Global Arctic?, 2020