Hoppa till innehållet
Ahmed Al-Rubaei
Ahmed Al-Rubaei

Ahmed Al-Rubaei

Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
ahmed.al-rubaei@ltu.se
0920-492353
R122 Luleå

Ahmeds huvudsakliga forskningsområde är hantering av dagvattenanläggningar och dagvattensystem. Han avlade år 2016 doktorsexamen vid LTU inom VA-teknik. Under sina doktorandstudier undersökte och utvärderade Ahmed dessa anläggningars långtidsoberoende hydrauliska kapacitet och behandlingsförmåga, samt driftaspekter och underhållsbehov för skilda processteg i dagvattenanläggningar (porösa ytbeläggningar, infiltrerande stråk, svackdiken, våta dammar samt konstruerade våtmarker). Här ingår även faktorer som tex anläggningars design, konstruktion, anläggningsdrift efter uppstart samt nivå på underhåll.

I nyligen genomförda projekt har Ahmed arbetat vidare med dagvattenbiofilter för att fältmässigt testa och verifiera laborativa resultat – här har en adaptiv och relativt sofistikerad design som i hög grad baseras på resultat från LTU:s dagvattenforskargrupp kommit till nytta.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Phosphorus and TSS Removal by Stormwater Bioretention (2020)

Effects of Temperature, Salt, and a Submerged Zone and Their Interactions
Søberg. L, Al-Rubaei. A, Viklander. M, Blecken. G
Water, Air and Soil Pollution, Vol. 231, nr. 6
Artikel i tidskrift

Effectiveness of a 19-Year Old Combined Pond-Wetland System in Removing Particulate and Dissolved Pollutants (2017)

Al-Rubaei. A, Engström. M, Viklander. M, Blecken. G
Wetlands (Wilmington, N.C.), Vol. 37, nr. 3, s. 485-496
Artikel i tidskrift

Evaluation of factors affecting soil carbon sequestration services of stormwater wet retention ponds in varying climate zones. (2017)

Merriman. L, Moore. T, Wang. J, Osmond. D, Al-Rubaei. A, Smolek. A, et al.
Science of the Total Environment, Vol. 583, s. 133-141
Artikel i tidskrift

Stormwater control measure (SCM) maintenance considerations to ensure designed functionality (2017)

Blecken. G, Hunt. W, Al-Rubaei. A, Viklander. M, Lord. W
Urban Water Journal, Vol. 14, nr. 3, s. 278-290
Artikel i tidskrift

Survey of the operational status of 25 Swedish municipal stormwater management ponds (2017)

Al-Rubaei. A, Merriman. L, Hunt. W, Viklander. M, Marsalek. J, Blecken. G
Journal of environmental engineering, Vol. 143, nr. 6