Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Bakgrund

Civilekonomexamen inom företagsekonomi med inriktning redovisning och styrning vid Luleå Tekniska Universitet (2013).

 

Studieområde

Aija jobbar inom ett projekt som handlar om att synliggöra genusstrukturer i offentliga finansiärers finansiella bedömningar och beslut, vilket kommer att omfattas av doktorsavhandlingen.