$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Albin Bjurman arbetar sedan oktober 2017 som affärsutvecklare/managementkonsult på LTU Business AB och specialiserar sig mot Innovationsledning.

Albin arbetar främst med kommersialiseringsstrategier för tidiga innovationer med fokus på både företag samt forskare och studenter vid Luleå Tekniska Universitet och andra organisationer.

Albin har en Master of Science in Business från studier vid Handelshögskolan i Umeå och inom ramen av utbildningen studerat vid Mannheim Business School (Tyskland) och University of Manitoba (Kanada). De senaste åren har Albin arbetat i Stockholm inom revision mot finansiella bolag.