Hoppa till innehållet
Albin Wessling
Albin Wessling

Albin Wessling

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Hållfasthetslära
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
albin.wessling@ltu.se
0920-493406
E865 Luleå

Numerisk modellering av bergborrning

 

Borrning i hård sten utgör en stor kostnad för flera områden, t.ex. geotermiska-, olje- och gruvindustrier. En dominerande kostfaktor i borrning är nötningen som sker i borrkronan. Denna nötning medför inte bara direkta material- och personalkostnader för att byta ut delar, men också kostnader relaterade till förlusten i effektivitet som kommer av att borra med en utnött borrkrona. Min forskning fokuserar på att numeriskt modellera bergborrning för att kunna optimera processen och minska nötningen. Detta involverar t.ex. modellering av brytning av sten, nötning på borrkronan och fluidtransport av sten i borrhålet.

De numeriska metoder som jag främst arbetar med är den Diskreta Elementmetoden (DEM), Finita Elementmetoden (FEM) och Particle Finite Element Method (PFEM).  För dynamisk experimentell  karakterisering av stenmaterial arbetar jag med Split-Hopkinson Pressure Bar (SHPB) tillsammans med höghastighetsfotografering och Digital Image Correlation (DIC). 

Projekt

GEOFIT: Numerisk modellering av bergborrning samt experimentell karakterisering av stenmaterial för geotermiska applikationer

OptiRock: En förstudie till ett fullskaligt projekt för borrning och efterföljande lastning av stenmaterial för Aitik Boliden.

Handledare

Huvudhandledare: Jörgen Kajberg
Biträdande handledare: Pär jonsén
Biträdande handledare: Simon Larsson

Publikationer

Konferensbidrag

A Brittle and Heterogeneous Bonded Discrete Element Model of Wide Applicability (2022)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: Svenska Mekanikdagar 2022, Luleå tekniska universitet, 2022
Artikel i tidskrift

A statistical DEM approach for modelling heterogeneous brittle materials (2022)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Computational Particle Mechanics, Vol. 9, nr. 4, s. 615-631
Konferensbidrag

Modelling Rock Fracture using the Stochastic Bonded Discrete Element Method (2022)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Ingår i: Book of Abstracts: WCCM-APCOM 2022, 15th World Congress on Computational Mechanics & 8th Asian Pacific Congress on Computational Mechanics, Yokohama, Japan Virtual, s. 390-390, International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), 2022
Konferensbidrag

A Statistical Bonded Discrete Element Model for heterogeneous brittle materials (2021)

Wessling. A, Larsson. S, Jonsén. P, Kajberg. J
Paper presented at : VII International Conference on Particle-based Methods (Particles 2021), Hamburg/Online, Germany, October 4-6, 2021
Licentiatavhandling, sammanläggning

Towards Discrete Element Modelling of Rock Drilling (2021)

Wessling. A