Hoppa till innehållet
Alexandra Müller
Alexandra Müller

Alexandra Müller

Forskningsassistent
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
alexandra.muller@ltu.se
0920-493078
T3014 Luleå

Alexandra Müllers forskningsområde är främst relaterat till att identifiera och utreda föroreningskällor till urbant dagvatten. Det vetenskapliga arbetet fokuserar på att undersöka det eventuella bidraget av föroreningar från olika urbana ytor och material, exempelvis tak eller fasader, till ytavrinning. Alexandra driver bland annat ett pilotprojekt på LTU campus, där bidraget av föroreningar från olika byggnadsmaterial studeras. Alexandras forskningsarbete består av experiment i såväl laboratorie- som pilotskala samt fältprovtagningar av dagvatten och snö i urbana områden.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Exploiting urban roadside snowbanks as passive samplers of organic micropollutants and metals generated by traffic (2022)

Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Environmental Pollution, Vol. 308
Artikel i tidskrift

Comparison of three explorative methods for identifying building surface materials contributing pollutants to stormwater (2021)

Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 299
Konferensbidrag

Comparison of three methods for identification of building surface materials as sources of stormwater pollution (2021)

Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Paper presented at : 15th International Conference on Urban Drainage, Melbourne, October 25-28, 2021
Artikel i tidskrift

Synthetic stormwater for laboratory testing of filter materials (2021)

Milovanovic. I, Herrmann. I, Hedström. A, Nordqvist. K, Müller. A, Viklander. M
Environmental technology
Artikel, forskningsöversikt

The pollution conveyed by urban runoff (2020)

A review of sources
Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Ingår i: Science of the Total Environment
Artikel i tidskrift

Building surface materials as sources of micropollutants in building runoff (2019)

A pilot study
Müller. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 680, s. 190-197
Rapport

Kunskapssammanställning (2019)

Dagvattenkvalitet
Viklander. M, Österlund. H, Müller. A, Marsalek. J, Borris. M

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Potential Sources of Stormwater Pollutants (2015)

Leaching of Metals and Organic Compounds from Roofing Materials
Andersson-Wikström. A
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hp
Civilingenjör, Naturresursteknik, Examensarbete, minst 30 hp