Hoppa till innehållet
Alexandra Müller
Alexandra Müller

Alexandra Müller

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
alexandra.muller@ltu.se
0920-493078
T3014 Luleå

Alexandra Müllers forskningsområde är främst relaterat till att identifiera och utreda föroreningskällor till urbant dagvatten. Det vetenskapliga arbetet fokuserar på att undersöka det eventuella bidraget av föroreningar från olika urbana ytor och material, exempelvis tak eller fasader, till ytavrinning. Alexandra driver bland annat ett pilotprojekt på LTU campus, där bidraget av föroreningar från olika byggnadsmaterial studeras. Alexandras forskningsarbete består av experiment i såväl laboratorie- som pilotskala samt fältprovtagningar av dagvatten och snö i urbana områden.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Comparison of three explorative methods for identifying building surface materials contributing pollutants to stormwater (2021)

Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Journal of Environmental Management, Vol. 299
Artikel i tidskrift

Synthetic stormwater for laboratory testing of filter materials (2021)

Milovanovic. I, Herrmann. I, Hedström. A, Nordqvist. K, Müller. A, Viklander. M
Environmental technology
Artikel, forskningsöversikt

The pollution conveyed by urban runoff (2020)

A review of sources
Müller. A, Österlund. H, Marsalek. J, Viklander. M
Ingår i: Science of the Total Environment
Artikel i tidskrift

Building surface materials as sources of micropollutants in building runoff (2019)

A pilot study
Müller. A, Österlund. H, Nordqvist. K, Marsalek. J, Viklander. M
Science of the Total Environment, Vol. 680, s. 190-197
Rapport

Kunskapssammanställning (2019)

Dagvattenkvalitet
Viklander. M, Österlund. H, Müller. A, Marsalek. J, Borris. M
Kapitel i bok, del av antologi

Emerging Contaminants (2018)

Occurrence, Treatment Efficiency and Accumulation Under Varying Flows
Tondera. K, Blecken. G, Tournebize. J, Viklander. M, Österlund. H, Andersson-Wikström. A, et al.
Ingår i: Ecotechnologies for the Treatment of Variable Stormwater and Wastewater Flows
Konferensbidrag

Size fractionation of dissolved metals in stormwater in Umeå, Sweden (2016)

Andersson-Wikström. A, Österlund. H, Viklander. M
Paper presented at : NOVATECH 2016 : International conference NovaTech, Urban Water – Planning and technologies for sustainable management 28/06/2016 - 01/07/2016

Studentuppsatser(Exjobb)

Studentuppsats (Examensarbete)

Potential Sources of Stormwater Pollutants (2015)

Leaching of Metals and Organic Compounds from Roofing Materials
Andersson-Wikström. A
Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hp
Civilingenjör, Naturresursteknik, Examensarbete, minst 30 hp