Dummy image
Dummy image

Alexandra Byström

Biträdande universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Stålbyggnad
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
alexandra.bystrom@ltu.se
0920-491715
F979 Luleå

Publikationer

Övrigt

Project: Validation of a one-zone room fire model with well-defined experiments (2016)

Byström. A, Wickström. U, Sjöström. J, Anderson. J
Rapport

Validation data for room fire models (2016)

Sjöström. J, Wickström. U, Byström. A
Konferensbidrag

Temperature measurements and modelling of flashed over compartment fires (2016)

Wickström. U, Byström. A, Sjöström. J
Ingår i: Proceedings of 14th International Conference and Exhibition on Fire Science and Engineering, s. 949-960, 2016, 12
Artikel i tidskrift

Compartment fire temperature (2015)

Wickström. U, Byström. A
IAFSS - The International Association for Fire Safety Science, ISSN: 1817-4299, Vol. 11, s. 289-301