Hoppa till innehållet
Alexandra Olofsson
Alexandra Olofsson

Alexandra Olofsson

Universitetslektor, VFU-strateg inom hälsa
Luleå tekniska universitet
Arbetsterapi
Hälsa, medicin och rehabilitering
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
alexandra.olofsson@ltu.se
0920-492356
S122 Luleå

Vem är jag

Jag är filosofie doktor i arbetsterapi, tog min doktorsexamen 2019 och arbetar som lektor vid avdelningen för Hälsa och Rehabilitering. Jag undervisa främst på grundnivå på arbetsterapeututbildningen samt är kursansvarig, handleder och examinerar på grundnivå. Jag har arbetat på arbetsterapeutprogrammet sedan 2010.  

Min forskning

Jag disputerade 2019 på en avhandling med titeln ”Möjlighet till aktivitet och delaktighet utanför hemmet för personer med förvärvad hjärnskada”

Under mitt avhandlingsarbete har jag intresserat mig för att förstå delaktighet och vardagliga aktiviteter för personer med förvärvad hjärnskada framförallt i aktiviteter utanför hemmet. I mitt arbete har jag intresserat mig speciellt för platser utanför hemmet och hur engagemang i aktivitet kan förändras efter en hjärnskada samt få förståelse för vardagliga aktiviteter och den ömsesidiga relation mellan person och kontext istället för att se dem som separata delar.

Avhandlingen bidrar med kunskap om de mångfacetterade ständigt föränderliga utmaningar och problematiska situationer som personer med FHS erfar vid engagemang i aktiviteter utanför hemmet. Resultatet visar vikten av att hjälpa personer med FHS att skapa strategier i aktivitet som möjliggör att personerna kan återuppta och/eller bibehålla aktiviteter utanför hemmet. Samt med kunskap om samband och mönster som påverkar upplevd delaktighet på platser för aktiviteter utanför hemmet, vilket är av betydelse för att förstå relationen mellan aktiviteter och platser. För att utveckla utformningen av rehabiliteringsinsatser som stärker möjlighet till aktivitet och delaktighet efter FHS behöver såväl aktiviteter som platser utanför hemmet samt aspekter som påverkar relationer dem emellan beaktas.

Efter disputationen har jag intresserat mig för delaktighet och vardagliga aktiviteter hos barn och ungdomar och deras psykiska hälsa. Vidare hur vi som arbetsterapeuter kan skapa en vardag som gynnar barn och ungdomars aktiva vardag.  

 

Relaterade artiklar

Publikationer

Artikel, forskningsöversikt

The Representation of Children’s Participation in Guidelines for Planning and Designing Public Playspaces: A Scoping Review with “Best Fit” Framework Synthesis (2023)

Jansens. R, Prellwitz. M, Olofsson. A, Lynch. H
Ingår i: International Journal of Environmental Research and Public Health
Artikel i tidskrift

Accessing public space in the digital society: relationship between the use of everyday technology and places visited outside the home after acquired brain injury (2022)

Larsson-Lund. M, Olofsson. A, Malinowsky. C
Disability and Rehabilitation, Vol. 44, nr. 23, s. 7059-7068
Artikel i tidskrift

Everyday activities outside the home are a struggle (2020)

Narratives from two persons with acquired brain injury
Olofsson. A, Larsson-Lund. M, Nyman. A
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 27, nr. 3, s. 194-203
Artikel i tidskrift

Patterns of participation (2020)

Facilitating and hindering aspects related to places for activities outside the home after stroke
Malinowsky. C, Olofsson. A, Nyman. A, Larsson-Lund. M
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, Vol. 27, nr. 3, s. 204-212
Artikel i tidskrift

Places visited for activities outside the home after stroke (2020)

Relationship with the severity of disability
Olofsson. A, Nyman. A, Kassberg. A, Malinowsky. C, Larsson-Lund. M
British Journal of Occupational Therapy, Vol. 83, nr. 6, s. 405-412