Hoppa till innehållet
Ali Beryani
Ali Beryani

Ali Beryani

Doktorand
Luleå tekniska universitet
VA-teknik
Arkitektur och vatten
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
ali.beryani@ltu.se
0920-492841
T3040 Luleå

Ali Beryanis forskningsfokus ligger inom hållbar dagvattenhantering och -rening med biofilter. Aktuellt utför han ett antal fältstudier på redan installerade dagvattenanläggningar i Sverige och undersöker biofilters förmåga att avlägsna föroreningar som tungmetaller, näringsämnen och suspenderade fasta ämnen. I ett ytterligare steg utvecklas sedan åtgärder för att klimatanpassa anläggningar och öka deras reningsförmåga.

Ali har sedan tidigare en M.Sc i miljö- och vattenresursteknik från University of Teheran och studerade samhällsbyggnad (B.Sc.) vid Khaje Nasir Toosi University, Teheran, Iran. I sitt  examensarbete undersökte han användningen av nano-partiklar vid mark- och vattenrening och risker i samband med det.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artikel i tidskrift

Survey of the Operational Status of Twenty-six Urban Stormwater Biofilter Facilities in Sweden (2021)

Beryani. A, Goldstein. A, Al-Rubaei. A, Viklander. M, Hunt III. W, Blecken. G
Journal of Environmental Management, Vol. 297
Konferensbidrag

The intra-event dynamics of the removal of organic micro-pollutants (OMP) in stormwater treatment trains: gross pollutant trap and biofilter (2021)

Beryani. A, Viklander. M, Blecken. G
Paper presented at : 15th International Conference on Urban Drainage (ICUD 2021), October 25-28, 2021, Online/Melbourne, Australia