Hoppa till innehållet
Ali Valizadeh
Ali Valizadeh

Ali Valizadeh

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Energiteknik
Energivetenskap
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
ali.valizadeh@ltu.se
0920-492440
E143 Luleå

Jag har en B.Sc. och en civilingenjörsexamen i kemiteknisk i kemiteknik från Shiraz Universitet, Iran. Efter min examen arbetade jag som processingenjör i tre år. Sedan gick jag med i IAUMIS och arbetade som universitetslektor i fem år. Min huvudsakliga forskning och arbetsupplevelser är industriell kristallisation, syntes och karaktärisering av material, processimulering och optimering, termodynamik i kemitekniska processer. För tillfället arbetar jag som doktorand i energivetenskap vid Luleå tekniska universitet. Mitt mål för doktorsavhandling är att förstå ”mechanism of bed particle agglomeration” vid ”fluidized bed gasification/combustion of biomass”.

Tidigare Publikationer

- A. Alamdari, A. Valizadeh, “Adductive crystallization of BPA under the influence of water and acetone”, In BIWIC 2007: 14th International Workshop on Industrial Crystallization: September 9th-11th, 2007, University of Cape Town, Cape Town, South Africa (p. 153). IOS Press.

- A. Valizadeh, A. Alamdari, F. Esmaeilzadeh, “Measuring meta-stable zone width for gas hydrate crystallization for methane and carbon dioxide”, 1st national Iranian conference on gas hydrates, Tehran, Iran, 2011.

- A. Valizadeh, A. AlamdariF. Esmaeilzadeh, “Prediction of induction time for methane and carbon dioxide hydrates”, 1st national Iranian conference on gas hydrates, Tehran, Iran, 2011.

Patent

- Pretreatment of Wheat Straw for Biofuel Production by Using Water Vapor and Supercritical Carbon Dioxide