Alexander Kaplan
Alexander Kaplan

Alexander Kaplan

Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Produktionsutveckling
Produkt- och produktionsutveckling
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Alexander.Kaplan@ltu.se
0920-491733
E201D Luleå

div

Relaterade dokument

Publikationer

Artikel i tidskrift

A near-vertical approach to Laser Narrow Gap Multi-Layer Welding (2020)

Näsström. J, Brueckner. F, Kaplan. A
Optics and Laser Technology, Vol. 121
Artikel i tidskrift

3D Printed Parts with Honeycomb Internal Pattern by Fused Deposition Modelling (2019)

Experimental Characterization and Production Optimization
Moradi. M, Meiabadi. S, Kaplan. A
Metals and Materials International, Vol. 25, nr. 5, s. 1312-1325
Artikel i tidskrift

Application of laser-arc hybrid welding of steel for low-temperature service (2019)

Bunaziv. I, Akselsen. O, Frostevarg. J, Kaplan. A
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 102, nr. 5-8, s. 2601-2613
Artikel i tidskrift

Correction to (2019)

Application of laser-arc hybrid welding of steel for low-temperature service
Bunaziv. I, Akselsen. O, Frostevarg. J, Kaplan. A
The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 102, nr. 5-8, s. 2615-2615
Artikel i tidskrift

Formation of osseointegrating (bone integrating) surfaces on titanium by laser irradiation (2019)

Olsson. R, Powell. J, Palmquist. A, Brånemark. R, Frostevarg. J, Kaplan. A
Journal of laser applications, Vol. 31, nr. 2