Hoppa till innehållet
Andreas Almqvist
Andreas Almqvist

Andreas Almqvist

Professor
Luleå tekniska universitet
Maskinelement
Maskinelement
Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Andreas.Almqvist@ltu.se
0920-492407
E837a Luleå

Forskningstema - Beräkningstribologi

- Multifysik & multiskale modellering och simulering av kontaktmekanik, (elasto)hydrodynamisk smörjning och läckage.

Bilden nedan illustrerar fysik och olika skalor involverade i skidfriktion, vilket är ett exempel på ett problem som vi just nu tittar närmare på.

skidansskalor_eng.jpg

Undervisning

Andreas (möt en lärare) ansvarar för och undervisar i ett antal olika kurser relaterade till ämnena maskinelement och tribologi på grundnivå, avancerad nivå och för doktorander:

Examinator för kurs på grundnivå M0012T - Maskinkomponenter

Examinator för kurs på avancerad nivå M7033T - Numeriska beräkningar med tillämpningar inom tribologi Kurskompendiet är Open Access och det finns tillgängligt via DiVA ->här<-

Examinator för en Online Open Course i Scientific Computing with Applications in Tribology

Föreläsare i kurs på avancerad nivå M7018T - Avancerad Maskinelement

Andra kurser som ges av Avdelningen för Maskinelement:

Biografi

Jag avslutade min civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet (LTU) i december 2001 och började som doktorand direkt därefter. I september 2006 försvarade jag min avhandling i beräkningstribologi med titeln On the Effects of Surface Roughness in Lubrication, bestående av ett antal artiklar om modeller och metoder som möjliggör numerisk analys av yttopografins inverkan vid smörjning. Efter min avhandling flyttade jag till England för att göra en 2-årig postdoc (hela 2007 och 2008) inom programmet Marie Curie Transfer of Knowledge, vid Shell Global Solutions i Chester. Jag återvände till LTU i januari 2009 på ett 5-årigt kontrakt som foass (med 80% forskning och 20% undervisning) som beviljats finansiering från Vetenskapsrådet (VR). I november 2010 blev jag Docent och fick samtidigt anslag från ERC. I januari 2012 anställdes jag som Biträdande professor och fick ansvaret för tribologisk modelling och simulering vid avdelningen för maskinelement, Luleå tekniska universitet. Under de följande fem åren deltog jag i VR-projekt, var projektledare för det industriellt fullfinansierade projektet Metal-2-Metal Seals, och jag fick finansiering från VR som projektledare för projektet New Concepts in Thin Film Flow Modelling (DNR 2014-4894).

I maj 2017 utnämndes jag till professor i maskinelement. Jag är för närvarande vetenskaplig ledare för det 4-åriga computational tribology-projektet; Flerskalig topologisk optimering för lägre friktion, mindre slitage och läckage, finansierat av VR (DNR 2019-04293) och jag driver studentprojekt i samarbete med både akademiska och industriella partners. Sedan 2004 har jag publicerat över 80 peer-reviewed journal- och konferenspapper och mitt H-index är 28Google Scholar . Majoriteten av publikationerna är handlar om modellering och simulering av tribologiska processer och jag har varit inblandad i utvecklingen av ny tillämpad matematik och i olika tillämpningare av nya multifysik och multiskalemodeller med tillhörande numeriska beräkningsmetoder. Även mer tillämpat arbete återfinns i min publikationslista. Under senare tid har särskild uppmärksamhet ägnats åt modellering och simulering av läckage i tätningar och ett fruktbart samarbete mellan avdelningarna Strömningsmekanik, Matematik och Maskinelement. Nyligen har jag startat ett samarbete med avdelningen för Maskininlärning och vi utvecklar AI-baserad metodik för tribologiska tillämpningar.

Sedan 2019 är jag Editor-in-Cheif för The Proceedings of the IMechE Part J - Journal of Engineering Tribology, som är en av de mest välkända tidskrifterna inom området. Jag har även varit gästredaktör för en specialutgåva - Multiphysics and Multiscale Models of Tribology in Lubricants. Jag är medlem i fakultetsnämnden vid LTU. Jag har varit medlem i beredningsgruppen NT-18 vid Vetenskapsrådet (VR) (2016 och 2017). Jag är också engagerad i undervisning (inom både grund och forskarutbildningen) och jag bidrar till utvecklingen av ingenjörsutbildning vid LTU i min roll som utbildningsledare för civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik.

Under hösten 2021 blev jag antagen att medverka i Sveriges olympiska kommittés forskningsprogram Olympisk Offensiv, tillsammans med fem andra starka svenska idrottsforskare. Målet är att få ett mer inriktat samspel i FoU-arbetet till nytta för tränare och aktiva inom SOK:s Topp och Talangprogram.

CV (Updated Oct 2021)

ANDREAS ALMQVIST PHD

Swedish Olympic Committee Research Fellow
Professor of Machine Elements, Luleå University of Technology, SE-971 87 Luleå

UNIVERSITY DEGREES AND PROMOTIONS

Master of Science in Engineering Physics: 12 December 2001
Doctoral degree: 22 September 2006
Qualification as Teacher: 10 November 2010
Qualification as Full Professor: 1 May 2017

POSTDOC

2007-2009: Postdoc. Marie Curie Host Fellowships - Transfer of Knowledge Act; 2 years at Shell Global Solutions UK and 1 reintegration year at LTU.

SUPERVISION AND EVALUATION OF PHD STUDENTS

Andreas have followed 8 third cycle students to PhD. He is currently supervising 6 third cycle students and he has been External Examiner for 9 doctoral students in Sweden and abroad.

CURRENT PROJECTS AS PRINCIPAL INVESTIGATOR

The world's fastest ski, Sports and performance technology, Olympic Offensive, Swedish Olympic Committee.
Multiscale Topological Optimization for Lower Friction, Less Wear and Leakage, VR (2019-04293).
Simulating the Performance of Plastic Seals (SUPERSEAL), Saint-Gobain Performance Plastics.

PUBLICATIONS

H-index 27, more than 100 publications in total. Full list of publications: bit.ly/aalopgs .

AWARDS AND PRIZES

2021 Swedish Olympic Committee Research Fellow
2017 Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA) - Award for research and development in the field of tribology.
2014 SAGE Best Paper Award, Proc. of the IMechE, Part J: J. of Engineering Tribology.
2010 SAGE Best Paper Award, Proc. of the IMechE, Part J: J. of Engineering Tribology.
2010 Duncan Dowson's Prize at the 37th Leeds-Lyon Symposium on Tribology.
2010 Royal Sagittarius Society - Young Researchers Award.
2006 The Best PhD thesis at LTU certified by Norrbotten's Research Council.
2005 The Best Licentiate thesis at LTU certified by Vattenfall AB Vattenkraft.

RECENT INVITED TALKS

2nd Virtual International Tribology Research Symposium (ITRS2021) -Computational Tribology, Dec 2021 (Keynote speaker), IFTOMM Tribology Section Webinar Series - Bearing geometry optimization, Nov 2021 (Invited speaker), The Web Seminar Series on Tribology (WeSST) - Constructing Digital Twins in Tribology, Oct 2021 ( Invited speaker ), Balkantrib2020, May 2021 ( Keynote speaker ), The Hong Kong University of Science and Technology, May 2021 ( Invited lecture ), Triboindia2020, Dec 2020 ( Plenary talk )

NATIONAL AND INTERNATIONAL ASSIGNMENTS OF IMPORTANCE

Editor-in-Chief for the Proceedings of the IMechE Part J - Journal of Engineering Tribology (2019-).
Member of the faculty board, Luleå University of Technology, (2019-).
Member of the NT-18 review panel for the call in Natural and Engineering Sciences 2016 & 2017 of the Swedish Research Council (VR).
Member of Editorial boards: Proceedings of the IMechE Part J - Journal of Engineering Tribology, MDPI Lubricants, MDPI Fluids, Elsevier Applications in Engineering Science.
Professional reviewer of proposals for European-, Swedish- and the Czeck Research Councils.

PERSONAL MERITS

Team manager for the elite junior hockey team Luleå hockey J16 2018.
Vasaloppet nr 349 (4:48:42) 2014.
Björkliden Arctic Mountain Marathon 30 1st place 2010.
Powerlifting 1st place at the Junior Norrbotten District Championships 1993.
Benchpress 2nd place at the Junior Swedish Championships 1996.

Publikationer

Artikel i tidskrift

A traction coefficient formula for EHL line contacts operating in the linear isothermal region (2023)

Higashitani. Y, Kawabata. S, Björling. M, Almqvist. A
Tribology International, Vol. 180
Artikel i tidskrift

The impact of cross-country skiers' tucking position on ski-camber profile, apparent contact area and load partitioning (2023)

Kalliorinne. K, Hindér. G, Sandberg. J, Larsson. R, Holmberg. H, Almqvist. A
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P
Artikel i tidskrift

A Scientific Perspective on Reducing Ski-Snow Friction to Improve Performance in Olympic Cross-Country Skiing, the Biathlon and Nordic Combined (2022)

Almqvist. A, Pellegrini. B, Lintzén. N, Emami. N, Holmberg. H, Larsson. R
Frontiers in Sports and Active Living, Vol. 4
Artikel i tidskrift

A Stress-State-Dependent Thermo-Mechanical Wear Model for Micro-Scale Contacts (2022)

Choudhry. J, Larsson. R, Almqvist. A
Lubricants, Vol. 10, nr. 9
Artikel i tidskrift

An Inlet Computation Zone Optimization for EHL Line Contacts (2022)

Higashitani. Y, Kawabata. S, Björling. M, Almqvist. A
Tribology letters, Vol. 70, nr. 3