Anita Lundman
Anita Lundman

Anita Lundman

Studievägledare, Allmän
Luleå tekniska universitet
VSS Studentservice
Verksamhetsstöd
Anita.Lundman@ltu.se
0920-491942
C838A Luleå

Hej, jag är allmän studievägledare, du är välkommen att kontakta mig för tidsbokning, både om du redan är student och funderar över ditt utbildningsval och om du vill börja studera och behöver ett "bollplank" inför ditt val av studier på Luleå tekniska universitet.

Jag är programvägledare för Teknisk fysik och elektroteknik, Psykologi, Sociologi och HRM master och Kompletterande utb för sjuksköterskor med utländsk examen utanför EU.

Som programvägledare ger jag stöd och vägledning till studenter genom hela studietiden. Det kan vara t.ex. frågor om utbildningsplanen och programmets struktur, frågor kring kurs- och inriktningsval m.m.

  • Jag gör uppföljning av studieresultat för de studenter i årskurs 1 som av olika anledningar inte klarat av sina studier. Till dessa studenter erbjuder jag samtal om deras studier och kan hjälpa till med att göra en planering och upprätta en individuell studieplan.
  • Jag har också kontakt med studenter som under sin studietid hamnar inför förändringar. Det kan t.ex. vara studieuppehåll, studieavbrott, byte till annat universitet m.m. Vid ansökan om studieuppehåll tar jag beslut och förbereder en studieplanering inför återkomsten till studier.

Jag arbetar också med "Korta vägen" tillsammans med LTU Business. Korta vägen är ett program där utländska akademiker får möjlighet till studier och praktik.

Inför ett besök hos studievägledaren kan du förbereda dig genom att läsa om de utbildningar och kurser som finns på ltu.se, du kan även göra de intressetester du hittar via länken nedan.