Amir Taghizadeh Vahed
Amir Taghizadeh Vahed

Amir Taghizadeh Vahed

Forskningsingenjör
Luleå tekniska universitet
Drift och underhållsteknik
Drift, underhåll och akustik
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
amir.taghizadeh@ltu.se
0920-492897
F103 Luleå

https://sites.google.com/site/amirtaghizadehvahed

Publikationer

Konferensbidrag

Fuzzy Risk Prioritization of the Failure Modes in Rolling Stocks (2018)

Ghodrati. B, Rahimdel. M, Taghizadeh Vahed. A
Paper presented at : IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM 2018), Bangkok, Thailand, 16-19 Dec 2018