Agnes Andersson
Agnes Andersson

Agnes Andersson

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
agnes.andersson@ltu.se
0920-492311
A2028 Luleå

Agnes Andersson är doktorand i svenska med didaktisk inriktning och är en del av forskarskolan PROFS (Praktiknära skolforskning) vid institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå Tekniska Universitet. Hon har en bakgrund som ämneslärare i svenska, historia och svenska som andraspråk.

Agnes intresserar sig för hur man kan utveckla grammatikundervisningen i svenskämnet. Hennes forskningsprojekt handlar därför om att skapa en didaktisk design för grammatikundervisning. Designen utgår från en retorisk grammatik där retorisk används som en modifiering för att identifiera grammatikkunskap som ett verktyg som möjliggör för språkanvändaren att reflektera över språkliga val och dess effekter. Projektet utgår från ett nära samarbete med verksamma svensklärare.