Hoppa till innehållet
Agnes Strandberg
Agnes Strandberg

Agnes Strandberg

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
agnes.strandberg@ltu.se
0920-492311
R229 Luleå

Agnes Strandberg är doktorand i svenska med didaktisk inriktning och är en del av forskarskolan PROFS (Praktiknära skolforskning) vid institutionen för konst, kommunikation och lärande vid Luleå Tekniska Universitet. Hon har en bakgrund som ämneslärare i svenska, historia och svenska som andraspråk.

Agnes intresserar sig för hur man kan utveckla grammatikundervisningen i svenskämnet. Hennes forskningsprojekt handlar därför om att skapa en didaktisk design för grammatikundervisning. Designen utgår från en holistisk syn på grammatik, där grammatik kontextualiseras i andra moment i svenskundervisningen, för att på så sätt belysa nya perspektiv på grammatikens vad, hur och varför-fråga. Designen ämnar iscensättas tillsammans med verksamma svensklärare på gymnasiet i iterativa cykler för att undersöka och utveckla grammatikundervisningen i verkliga sammanhang i samarbete med praktiker. Projektet tar således sin utgångspunkt i en praktiknära ansats, med en förståelse för vikten av kunskap som har direkt nytta och användbarhet i praktiken. Målet med projektet är därför att dels bidra med praktisk nytta för den faktiska undervisningen för att på sikt stärka undervisningens vetenskapliga grund och dels bidra med teoretisk kunskap och förståelse genom formulerandet av designprinciper. Elevernas metalingvistiska aktiviteter och vad som karaktäriserar dessa kommer att utgöra det primära studieobjektet.

Publikationer

Konferensbidrag

Design för kontextualiserad grammatikundervisning (2021)

Paper presented at : Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning, NNMF8
Konferensbidrag

Conceptualizations of grammar teaching as a means for revitalizing Swedish research on L1 grammar education (2020)

Andersson. A
Ingår i: ASLA-symposiet 2020, Abstraktsamling [The ASLA Symposium 2020 : Book of Abstracts], s. 12 (78), Göteborgs universitet, 2020
Artikel i tidskrift

Svenskläraren - den ofrivillige deskriptivisten (2019)

Andersson. A
Svenskläraren, nr. 3, s. 16-17