Dummy image
Dummy image

Andreas Duit

Gästprofessor, Professor/Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Statsvetenskap
Samhällsvetenskap
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Publikationer

Artikel i tidskrift

Partisan politics, welfare states, and environmental policy outputs in the OECD countries, 1975–2005 (2018)

Lim. S, Duit. A
Regulation and Governance, ISSN: 1748-5983, Vol. 12, nr. 2, s. 220-237