Andreas Eitzenberger
Andreas Eitzenberger

Andreas Eitzenberger

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Andreas.Eitzenberger@ltu.se
0920-492267
F610A Luleå

Forskning

Jag har med hjälp av numeriska analyser studerat hur diskontinuerliga bergmassor påverkar utbredningen av tåg-inducerade vibrationer. Dessförinnan arbetade jag med en metod för att bestämma graden av anisotropi i berg genom att mäta P-vågshastigheten diametralt borrkärnor.

Utbildning

Jag utexaminerades 2001 från Luleå tekniska universitet som teknologie magister i Väg och vattenbyggnad med inriktning mot jord och bergbyggnad. Sedan 2001 har jag forskat samt undervisat vid avdelningen för Geoteknologi vid Luleå tekniska universitet. År 2008 erhöll jag min teknologie licentiatexamen i Berganläggningsteknik, och 2012 försvarade jag min doktorsavhandling inom samma område.

Undervisning

Jag har undervisat i bergmekanik och bergteknik sedan 2001. För närvarande är jag i varierande grad involverad i följande kurser:

Handledning

Jag tycker det är rolig att handleda studenter som arbetar med sitt självständiga arbete (examensarbetet), och har hittills handlett sju civilingenjörer och nio högskoleingenjörer.

Åtaganden

Sedan 2010 är jag utbildningsledare för Masterprogrammet i Väg-och vattenbyggnad, med inriktning mot jord- och bergbyggnad, samt ansvarar för inriktningen jord- och bergbyggande i civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Determination of magnitude completeness from convex Gutenberg-Richter graphs in the central portion ofthe Kiirunavaara mine (2017)

Svartsjaern. M, Andreas. E
The Southern African Journal of Mining and Metallurgy, ISSN: 2225-6253, Vol. 117, nr. 6, s. 545-560
Artikel i tidskrift

Conceptual Numerical Modeling of Large-Scale Footwall Behavior at the Kiirunavaara Mine, and Implications for Deformation Monitoring (2016)

Svartsjaern. M, Saiang. D, Nordlund. E, Eitzenberger. A
Rock Mechanics and Rock Engineering, ISSN: 0723-2632, Vol. 49, nr. 3, s. 943-960
Konferensbidrag

Vågutbredning i berg (2013)

Eitzenberger. A
Ingår i: Föredrag vid Bergmekanikdag i Stockholm, 11 mars 2013, s. 115-126, Stiftelsen bergteknisk forskning - Befo, 2013
Konferensbidrag

Numerical simulation of train-induced vibrations in rock masses (2012)

Eitzenberger. A, Zhang. P, Nordlund. E
Ingår i: Harmonising rock engineering and the environment, proceedings of the 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics, Beijing, October 18 - 21, 2011, s. 1189-1194, CRC Press/Balkema, 2012