Hoppa till innehållet
Andreas Eitzenberger
Andreas Eitzenberger

Andreas Eitzenberger

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Geoteknologi
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Andreas.Eitzenberger@ltu.se
0920-492267
T3351 Luleå

Forskning

Pågående

För närvarande deltar jag i ett projekt där vi studerar bergmassans beteende då den utsätts för dynamisk last från seismiska händelser i gruvmiljö. Vi tittar även på hur förstärkningen påverkar stabiliteten i dessa situationer.

Tidigare

Genom deltagande i olika forksningsprojekt har jag haft möjlighet att göra följande:

  • studera den storskaliga stabiliteten hos liggväggen i en skivrasgruva
  • med hjälp av numeriska analyser studera hur diskontinuerliga bergmassor påverkar utbredningen av tåg-inducerade vibrationer
  • utveckla en metod för att bestämma graden av anisotropi i berg genom att mäta P-vågshastigheten diametralt borrkärnor

Utbildning

Jag utexaminerades 2001 från Luleå tekniska universitet som teknologie magister i Väg- och vattenbyggnad med inriktning mot jord och bergbyggnad. Sedan 2001 har jag forskat samt undervisat vid avdelningen för Geoteknologi vid Luleå tekniska universitet. År 2008 erhöll jag min teknologie licentiatexamen i Berganläggningsteknik, och 2012 försvarade jag min doktorsavhandling inom samma område.

Undervisning

Sedan 2001 undervisar jag Bergmekanik men även en del Bergteknik. För närvarande är jag på olika sätt involverad i följande kurser:

Handledning

Jag har under min tid vid Ltu agerat handledare för studenter som arbetar med sitt självständiga arbete (examensarbete). Hitintills har jag handlett sju civilingenjörer och nio högskoleingenjörer.

Utveckling av utbildning

För närvarande är jag med i tre EU-projekt där vi tillsammans med andra universitet och företag arbetar med att utveckla och förbättra utbildningen inom Bergmekanik och Bergteknik.

I SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems) utvecklar vi en VR-upplevelse som kommer användas för att lära ut hållbar gruvteknik till allmänheten, studenter, gruvarbetare och operatörer.

I CDIO2 (Conceive Design Implement Operate) utvecklar vi våra kurser inom Bergmekanik och Bergteknik i enlighet med CDIO (se länk nedan). Inom projektet arbetar vi även med att förbättra samarbetet mellan lärosätet och gruv- och bergbranschen.

I MiReBooks kommer vi att ta fram en serie interaktiva gruvhandböcker för högre gruvutbildning i hela Europa, dvs. med inslag av Virtuell (VR) och Augmented Reality (AR), ävan kallad Mixed Reality (MR). Handböckerna kombinerar klassiskt pappersbaserat undervisningsmaterial med MR-material för integrativ klassrumsanvändning.

Publikationer

Artikel i tidskrift

Determination of magnitude completeness from convex Gutenberg-Richter graphs in the central portion ofthe Kiirunavaara mine (2017)

Svartsjaern. M, Eitzenberger. A
The Southern African Journal of Mining and Metallurgy, Vol. 117, nr. 6, s. 545-560
Artikel i tidskrift

Conceptual Numerical Modeling of Large-Scale Footwall Behavior at the Kiirunavaara Mine, and Implications for Deformation Monitoring (2016)

Svartsjaern. M, Saiang. D, Nordlund. E, Eitzenberger. A
Rock Mechanics and Rock Engineering, Vol. 49, nr. 3, s. 943-960
Konferensbidrag

Vågutbredning i berg (2013)

Eitzenberger. A
Ingår i: Föredrag vid Bergmekanikdag i Stockholm, 11 mars 2013, s. 115-126, Stiftelsen bergteknisk forskning - Befo, 2013
Konferensbidrag

Numerical simulation of train-induced vibrations in rock masses (2012)

Eitzenberger. A, Zhang. P, Nordlund. E
Ingår i: Harmonising rock engineering and the environment, proceedings of the 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics, Beijing, October 18 - 21, 2011, s. 1189-1194, CRC Press/Balkema, 2012