Andreas Engström
Andreas Engström

Andreas Engström

Arbete

Identifiering av MAX-fas material. Framställning av kisel-karbid och sedan MAX materialet titan-kisel-karbid via utfällningsteknik.