Anders Hersinger
Anders Hersinger

Anders Hersinger

Professor, Ämnesföreträdare
Luleå tekniska universitet
Redovisning och styrning
Industriell Ekonomi
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
anders.hersinger@ltu.se
0920-491095
A260 Luleå

Anders (Nilsson) Hersinger är ekonomie doktor och professor i redovisning och styrning. Hans forskning behandlar tekniska, organisatoriska och sociala aspekter på redovisning och styrning i vid mening. Bland annat har Anders intresserat sig för sambanden mellan ekonomistyrning, integrerade IT-system, kvalitet och lönsamhet i tillverkningsindustrin, riskbedömning inom bank och revision samt strategisk styrning och ledningsarbete i småföretag. Han handleder doktorander i projekt om controllerrollen och produktionsnära ekonomistyrning i gruvkontext. Anders har lång undervisningserfarenhet och är medförfattare till läroboken Industriell ekonomi och organisering på Liber Förlag.

Publikationer

Rapport

Business Index North (2018)

A periodic report with insights to business activity and opportunities in the Arctic
Middleton. A, Hersinger. A, Bryksenkov. A, Mineev. A, Gunnarsson. B, Dybtsyna. E, et al.
Kapitel i bok, del av antologi

Internprissättning (2018)

Elliot. V, Hersinger. A
Ingår i: Controllerhandboken
Rapport

Business Index North (2017)

A periodic report with insights to business activity and opportunities in the Arctic
Bullvåg. E, Hersinger. A, Johansen. M, Middleton. A, Mineev. A, Ovesen. S, et al.
Konferensbidrag

Policies for the High North and Research Collaboration (2017)

A Comparison of Finland, Norway and Sweden
Bourmistrov. A, Dybtsyna. E, Hersinger. A, Middleton. A
Paper presented at : 24th Nordic Academy of Management Conference, Bodö, Norway, August 23-25 2017
Bok

Industriell ekonomi och organisering (2016)

IE
Abrahamsson. L, Bengtsson. L, Gremyr. I, Kowalkowski. C, Nilsson. A, Rehn. A, et al.