Hoppa till innehållet
Anders Franklin
Anders Franklin

Anders Franklin

Adjungerad universitetsadjunkt, Adjungerad universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Jag undervisar i lärarprogram (förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarutbildningen) i UVK-kurser och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Jag har också undervisat i fristående kurser i filosofi.

Jag har deltagit i flera skolutvecklingsprojekt och forskningsprojekt, t.ex. det av vetenskapsrådet finansierade projektet "Utbildning för delaktighet: Att filosofera tillbaka ett 'nytt' liv efter förvärvad hjärnskada". Se här.

 

Publikationer

Konferensbidrag

Thinking in the upper secondary school (2013)

On the coherency between Thinking in education and the curriculum for the Swedish upper secondary school 2011
Franklin. A, Johansson. J, Backman. Y, Gardelli. V, Strömberg. C
Paper presented at : World Congress of Philosophy : Philosophy as inquiry and way of life 04/08/2013 - 10/08/2013