Hoppa till innehållet
Anders Franklin
Anders Franklin

Anders Franklin

Adjungerad universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik

Jag undervisar i lärarprogram (förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarutbildningen) i UVK-kurser och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Jag har också undervisat i fristående kurser i filosofi.

Jag har deltagit i flera skolutvecklingsprojekt och forskningsprojekt, t.ex. det av vetenskapsrådet finansierade projektet "Utbildning för delaktighet: Att filosofera tillbaka ett 'nytt' liv efter förvärvad hjärnskada". Se här.

 

Publikationer

Konferensbidrag

Results from a PwC Intervention in a Swedish Socio-economically Disadvantaged School – A Multiple Case Study of Students Diagnosed with Neurodevelopmental Disorders (2022)

Backman. Y, Franklin. A, Gardelli. V, Gardelli. Å
Paper presented at : The 20th Biennial ICPIC Conference – Philosophy in and beyond the classroom: P4wC across Cultural, Social, and Political Differences
Konferensbidrag

Thinking in the upper secondary school (2013)

On the coherency between Thinking in education and the curriculum for the Swedish upper secondary school 2011
Franklin. A, Johansson. J, Backman. Y, Gardelli. V, Strömberg. C
Paper presented at : World Congress of Philosophy : Philosophy as inquiry and way of life 04/08/2013 - 10/08/2013