Hoppa till innehållet
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)
$!esc.html($userInfo.givenName) $!esc.html($userInfo.surname)

 

Jag undervisar i lärarprogram (förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammet och ämneslärarutbildningen) i UVK-kurser och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning). Jag har också undervisat i fristående kurser i filosofi.

Jag har deltagit i flera skolutvecklingsprojekt och forskningsprojekt, t.ex. det av vetenskapsrådet finansierade projektet "Utbildning för delaktighet: Att filosofera tillbaka ett 'nytt' liv efter förvärvad hjärnskada". Se här.