Anders Grönlund
Anders Grönlund

Anders Grönlund

Professor emeritus
Luleå tekniska universitet

Anställning

Professor i träteknik vid Luleå Tekniska Universitet, Campus Skellefteå sedan 1988.

Forskningsområde

Min huvudsakliga forskningsinriktning har varit träproduktionsteknik, med särskild tonvikt på metoder för förbättrat råvaruutnyttjande. Jag har också arbetat med bandsågsteknik, problem relaterade till träfönster och limningsteknik.

Undervisning och handledning

Handledning av doktorander: 15 redan utexaminerade och 12 nuvarande.

Disputationer: Fungerat som opponent vid 5 tillfällen och som medlem av betygsnämnden 12 gånger.

Undervisning: Började bygga upp ett masterprogram i Träteknologi 1981 och har allt sedan dess undervisat på kurser inom programmet.

Internationella samarbeten

Medverkar i två EU-projekt inom det fjärde ramprogrammet. (X-ray LogScanner och STUD). COST E 44.

Övrigt

  • Medlem av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
  • Programdirektör för forskningsprogrammet SkeWood.
  • Medlem av SP Träteks träråd.
  • Medlem av den jury som utser vinnaren av Marcus Wallenberg-priset.

Publikationer

Konferensbidrag

A trapeze edging method for cross laminated timber panel production (2015)

Fredriksson. M, Bomark. P, Broman. O, Grönlund. A
Ingår i: Proceedings of the 22nd International Wood Machining Seminar, s. 323-332, Universite Laval, 2015
Artikel i tidskrift

Customer adapted grading of Scots pine sawn timber using a multivariate method (2015)

Berglund. A, Broman. O, Oja. J, Grönlund. A
Scandinavian Journal of Forest Research, Vol. 30, nr. 1, s. 87-97
Artikel i tidskrift

Effect of average chip thickness and cutting speed on cutting forces and surface roughness during peripheral up milling of wood flour/polyvenyl chloride composite (2015)

Guo. X, Li. R, Cao. P, Ekevad. M, Cristovao. L, Marklund. B, et al.
Wood research, Vol. 60, nr. 1, s. 147-156
Artikel i tidskrift

Using Small Diameter Logs for Cross Laminated Timber Production (2015)

Fredriksson. M, Bomark. P, Broman. O, Grönlund. A
BioResources, Vol. 10, nr. 1, s. 1477-1486
Artikel i tidskrift

Cutting Forces and Chip Morphology during Wood Plastic Composites Orthogonal Cutting (2014)

Guo. X, Ekevad. M, Marklund. B, Li. R, Cao. P, Grönlund. A
BioResources, Vol. 9, nr. 2, s. 2090-2106