Anders Hösthagen
Anders Hösthagen

Anders Hösthagen

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Byggmaterial
Byggkonstruktion och brand
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Doktorerar inom sprickriskanalys av ung betong.

Arbetar huvudsakligen med FEM-beräkning och arbetsbeskrivningar av betonggjutningar m a p temperatursprickriskberäkningar.

Publikationer

Konferensbidrag

Thermal Crack Risk Estimations of Concrete Walls (2017)

Temperature and Strain Measurements Correlated to the Equivalent Restraint Method
Hösthagen. A, Jonasson. J, Emborg. M, Nilsson. M
Ingår i: Proceedings of the 23rd Nordic Concrete Research Symposium, Nordic Concrete Federation, 2017
Artikel i tidskrift

Thermal Crack Risk of Concrete Structures (2017)

Evaluation of Theoretical Models for Tunnels and Bridges
Nilimaa. J, Hösthagen. A, Emborg. M
Nordic Concrete Research, Vol. 56, nr. 1, s. 55-69
Konferensbidrag

Validation of the Swedish Crack Risk Estimation Models (2017)

Nilimaa. J, Hösthagen. A, Emborg. M
Ingår i: Proceedings of the 23rd Nordic Concrete Research Symposium, Aalborg, Denmark, 21 - 23 August 2017, s. 321-324, Nordic Concrete Federation, 2017
Artikel i tidskrift

Equivalent Restraint Method Correlated to Empirical Measurements (2014)

Hösthagen. A, Jonasson. J, Emborg. M, Hedlund. H
Nordic Concrete Research, Vol. 50, s. 505-508