Andreas Malmelöv
Andreas Malmelöv

Andreas Malmelöv

Doktorand
Luleå tekniska universitet
Hållfasthetslära
Material- och solidmekanik
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Tfn: 0705147053

Forskning:

Min forskning handlar om simulering av additiv tillverkning (3D- skrivning) av nickellegeringen Inconel 625. Simuleringarna predikterar temperatur, deformationer och restspänningar som uppkommer i produkten under tillverkningsprocessen. 

Undervisning:

Handledare för laborationen Töjningsmätning på tunnväggigt rör i kursen Hållfasthetslära A (M0011T).

Publikationer

Artikel i tidskrift

Thermal stresses and computational welding mechanics (2019)

Lindgren. L, Lundbäck. A, Malmelöv. A
Journal of thermal stresses, Vol. 42, nr. 1, s. 107-121
Artikel i tidskrift

Efficiency and Accuracy in Thermal Simulation of Powder Bed Fusion of Bulk Metallic Glass (2018)

Lindwall. J, Malmelöv. A, Lundbäck. A, Lindgren. L
JOM, Vol. 70, nr. 8, s. 1598-1603
Konferensbidrag

Validation of an approach to reduce simulation time for additive manufacturing (2017)

Malmelöv. A, Lundbäck. A, Lindgren. L
Ingår i: Simulation for Additive Manufacturing 2017, Sinam 2017, s. 64-65, Technische Universität München (TUM), ECCOMAS, 2017