Hoppa till innehållet
Dummy image
Dummy image

Anders Odenstedt

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik, språk och ämnesdidaktik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
anders.odenstedt@ltu.se
0920-491516
A2206 Luleå

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Avdelning: Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
anders.odenstedt@ltu.se
0920-491516

Forskning

Jag disputerade i teoretisk filosofi vid Umeå universitet 2001. Min avhandling presenterar och diskuterar den tyske filosofen Hans-Georg Gadamers (1900-2002) teori om tänkandets beroende av den historiska kontexten (dess s.k."kontextberoende"). Jag har efter disputationen fortsatt att intressera mig för Gadamer men har också vidgat min forskning till att omfatta historiska föregångare till honom (framför allt Hegel), och frågan hur tänkandets kontextberoende påverkar kunskapsanspråk i historievetenskaperna. Jag intresserar mig också för estetik, d.v.s. den filosofiska disciplin som ställer frågan vilken konstens natur och funktion är.

Jag skriver just nu tillsammans med några andra svenska filosofer på ett manuskript (på svenska) som introducerar den västerländska filosofins historia från försokratikerna till Nietzsche.

Mina senaste publikationer är Gadamer on Tradition (New York: Springer International Publishing, 2017), Konst och verklighet (Stockholm: Bokförlaget Thales, 2019), och "Gadamer's Critique of Historicism," i The Gadamerian Mind, red. Theodore George och Gert-Jan van der Heiden (New York: Routledge, 2021).

En kortfattad beskrivning av Gadamer on Tradition finns här:

http://www.springer.com/gp/book/9783319595566

En kortfattad beskrivning av Konst och verklighet finns här:

https://www.bokforlagetthales.se/index.php?sida=bocker&id=238

En kortfattad beskrivning av The Gadamerian Mind finns här:

https://www.routledge.com/The-Gadamerian-Mind/George-Heiden/p/book/9780367194628#

Anställning och undervisning

Jag anställdes som lektor i filosofi vid LTU 2011. Jag undervisar (ensam eller i samarbete med andra lärare) på kurserna Filosofiska frågor (F0001S), Filosofins historia (F0002S), Fenomenologi, hermeneutik och existensfilosofi (F0001A), Grundläggande vetenskapsteori för sociologi (S0046A), Vetenskapsteori (P0044A) och Philosophy of Science (FOR042F).

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Gadamer's Critique of Historicism (2021)

Odenstedt. A
Ingår i: The Gadamerian Mind
Kapitel i bok, del av antologi

Art, History, and the Decline of Tradition (2017)

Odenstedt. A
Ingår i: Gadamer on Tradition
Kapitel i bok, del av antologi

Being a Child of One’s Time (2017)

Gadamer and Hegel on Thought and Historical Context
Odenstedt. A
Ingår i: Gadamer on Tradition
Kapitel i bok, del av antologi

Conclusion (2017)

Odenstedt. A
Ingår i: Gadamer on Tradition