Dummy image
Dummy image

Anders Odenstedt

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Pedagogik
Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
anders.odenstedt@ltu.se
0920-491516
A2206 Luleå

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Avdelning: Pedagogik språk och Ämnesdidaktik
Institutionen för konst, kommunikation och lärande
anders.odenstedt@ltu.se
0920-491516

Forskning

Jag disputerade i teoretisk filosofi vid Umeå universitet 2001. Min avhandling presenterar och diskuterar den tyske filosofen Hans-Georg Gadamers (1900-2002) teori om tänkandets beroende av sin historiska kontext (dess s.k."kontextberoende"). Jag har efter disputationen fortsatt att intressera mig för Gadamer men har också vidgat min forskning till att omfatta historiska föregångare till honom (framför allt Hegel), och frågan hur tänkandets kontextberoende påverkar kunskapsanspråk i historievetenskaperna. Jag intresserar mig också för estetik, d.v.s. den filosofiska disciplin som ställer frågan vilken konstens natur och funktion är.

Mina senaste publikationer heter Gadamer on Tradition (New York: Springer International Publishing, 2017) och Konst och verklighet (Stockholm: Bokförlaget Thales, 2019).

En kortfattad beskrivning av den förstnämnda finns här:

http://www.springer.com/gp/book/9783319595566

En kortfattad beskrivning av den sistnämnda finns här:

https://www.bokforlagetthales.se/index.php?sida=bocker&id=238

Min "Gadamer's Critique of Historicism" är under utgivning i The Gadamerian Mind, red. Theodore George och Gert-Jan van der Heiden (London: Routledge).

Undervisning

Jag anställdes som lektor i filosofi vid LTU 2011. Jag undervisar (ensam eller i samarbete med andra lärare) på kurserna Filosofiska frågor (F0001S), Filosofins historia (F0002S), Fenomenologi, hermeneutik och existensfilosofi (F0001A), Grundläggande vetenskapsteori för sociologi (S0046A), Vetenskapsteori (P0044A) och Philosophy of Science (FOR022F).

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Art, History, and the Decline of Tradition (2017)

Odenstedt. A
Ingår i: Gadamer on Tradition
Kapitel i bok, del av antologi

Being a Child of One’s Time (2017)

Gadamer and Hegel on Thought and Historical Context
Odenstedt. A
Ingår i: Gadamer on Tradition
Kapitel i bok, del av antologi

Conclusion (2017)

Odenstedt. A
Ingår i: Gadamer on Tradition
Kapitel i bok, del av antologi

Context-Dependence (2017)

Its Nature and Depth
Odenstedt. A
Ingår i: Gadamer on Tradition