Hoppa till innehållet
Andreas Johansson
Andreas Johansson

Andreas Johansson

Professor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Reglerteknik
Signaler och system
Institutionen för system- och rymdteknik
andreas.johansson@ltu.se
0920-492334
A2552 Luleå

Forskning

Nästan alla mina forskningsinsatser har inspirerats av tillämpningar, främst inom den regionala processindustrin. Här följer en sammanställning av de områden där jag har bidragit.

 

Undervisning

Jag har undervisat i reglerteknik på många nivåer, alltifrån en grundkurs för studenter på ett yrkeshögskoleprogram till avancerade kurser om multivariabla och olinjära system. Jag är för närvarande examinator och lärare i två grundkurser inom området.

R0001E Grundläggande Reglerteknik. För studenter på flera högskoleingenjörsprogram, bla Bilsystemteknik, Maskinteknik och Elkraftteknik.

R0002E Modellbygge och reglering. För studenter på civilingenjörsprogrammen Maskinteknik, Hållbar Energiteknik samt Industriell Ekonomi

Båda dessa kurser ges enligt ett flipped classroom-koncept med inspelade föreläsningar och läraktiviteter där interaktion mellan studenter samt individuell hjälp och snabb återkoppling från läraren är i fokus.

Några valda meriter

  • Teknologie doktor i reglerteknik vid LTU 2002
  • Docent 2007
  • Chef för avdelningen för Signaler och System sedan 2011
  • Huvudhandledare för Khalid Atta som disputerade 2015. Bihandledare för 3 doktorander som disputerat samt för närvarande huvudhandledare för Riccardo Lucchese och bihandledare för Sina Sharif Mansouri
  • Handledare för 10 examensarbeten på civ.ing- och masterprogram
  • Erdöstal 4

Publikationer

Artikel i tidskrift

Data-Center Farming: Exploring the Potential of Industrial Symbiosis in a Subarctic Region (2022)

Ramos Caceres. C, Törnroth. S, Vesterlund. M, Johansson. A, Sandberg. M
Sustainability, Vol. 14, nr. 5
Artikel i tidskrift

Controlled Direct Liquid Cooling of Data Servers (2021)

Lucchese. R, Varagnolo. D, Johansson. A
IEEE Transactions on Control Systems Technology, Vol. 29, nr. 6, s. 2325-2338
Konferensbidrag

Evaluation of a Flipped Classroom Concept for a Course in Automatic Control (2020)

Johansson. A
Ingår i: Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, s. 50-53, Luleå tekniska universitet, 2020
Konferensbidrag

On Economic Cooling of Contained Server Racks using an Indirect Adiabatic Air Handler (2020)

Lucchese. R, Lionello. M, Rampazzo. M, Johansson. A, Birk. W
Ingår i: Thirty Sixth Annual Semiconductor Thermal Measurment, Modeling and Management Symposium, Proceedings, s. 24-31, IEEE, 2020