Dummy image
Dummy image

Anna Andren

Publications

Conference paper

Temperaturflöden i järnvägstunnlar och konsekvenser för drift och underhåll (2008)

Andrén. A, Dahlström. L
Part of: Bergmekanikdag, föredrag vid Bergmekanikdag i Stockholm 10 mars 2008, Stiftelsen bergteknisk forskning - Befo, 2008